Bảng chấm công bằng File Excel được thiết lập sẵn ...
Lượt tải : 1483 Bình luận : 0 Lượt xem : 7762
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp ...
Lượt tải : 246 Bình luận : 0 Lượt xem : 2542
File Excel báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhặt theo ...
Lượt tải : 2584 Bình luận : 0 Lượt xem : 13337
Thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư TT200, ...
Lượt tải : 863 Bình luận : 0 Lượt xem : 7169
Thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 ...
Lượt tải : 558 Bình luận : 0 Lượt xem : 4345
Các mẫu biên bản, công văn gửi thuế, gửi BHXH
Lượt tải : 500 Bình luận : 0 Lượt xem : 20305
Biểu mẫu theo dõi bảo hiểm xã hội
Lượt tải : 587 Bình luận : 0 Lượt xem : 5906
BM danh sách nhân viên
Lượt tải : 97 Bình luận : 0 Lượt xem : 1566
Biểu mẫu bảng lương
Lượt tải : 159 Bình luận : 0 Lượt xem : 3270
Biểu mẫu chấm công
Lượt tải : 117 Bình luận : 0 Lượt xem : 3016
Biểu mẫu theo dõi nghỉ phép
Lượt tải : 781 Bình luận : 0 Lượt xem : 6478

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

Đăng ký tư vấn x