Bảng chấm công bằng File Excel được thiết lập sẵn ...
Lượt tải : 3091 Bình luận : 0 Lượt xem : 14487
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp ...
Lượt tải : 717 Bình luận : 0 Lượt xem : 5032
File Excel báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhặt theo ...
Lượt tải : 5101 Bình luận : 0 Lượt xem : 23315
Thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư TT200, ...
Lượt tải : 1601 Bình luận : 0 Lượt xem : 11114
Thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 ...
Lượt tải : 1045 Bình luận : 0 Lượt xem : 7404
Các mẫu biên bản, công văn gửi thuế, gửi BHXH
Lượt tải : 608 Bình luận : 0 Lượt xem : 23097
Biểu mẫu theo dõi bảo hiểm xã hội
Lượt tải : 1526 Bình luận : 0 Lượt xem : 12044
BM danh sách nhân viên
Lượt tải : 275 Bình luận : 0 Lượt xem : 2846
Biểu mẫu bảng lương
Lượt tải : 306 Bình luận : 0 Lượt xem : 4345
Biểu mẫu chấm công
Lượt tải : 289 Bình luận : 0 Lượt xem : 4229
Biểu mẫu theo dõi nghỉ phép
Lượt tải : 1535 Bình luận : 0 Lượt xem : 13210
File Excel mẫu quản lý hàng tồn kho trong siêu ...
Lượt tải : 135 Bình luận : 0 Lượt xem : 730

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x