Bảng chấm công bằng File Excel được thiết lập sẵn ...
Lượt tải : 2921 Bình luận : 0 Lượt xem : 13757
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp ...
Lượt tải : 587 Bình luận : 0 Lượt xem : 4354
File Excel báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhặt theo ...
Lượt tải : 4548 Bình luận : 0 Lượt xem : 21174
Thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư TT200, ...
Lượt tải : 1384 Bình luận : 0 Lượt xem : 10189
Thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 ...
Lượt tải : 941 Bình luận : 0 Lượt xem : 6828
Các mẫu biên bản, công văn gửi thuế, gửi BHXH
Lượt tải : 584 Bình luận : 0 Lượt xem : 22593
Biểu mẫu theo dõi bảo hiểm xã hội
Lượt tải : 1308 Bình luận : 0 Lượt xem : 10722
BM danh sách nhân viên
Lượt tải : 237 Bình luận : 0 Lượt xem : 2595
Biểu mẫu bảng lương
Lượt tải : 276 Bình luận : 0 Lượt xem : 4137
Biểu mẫu chấm công
Lượt tải : 250 Bình luận : 0 Lượt xem : 4004
Biểu mẫu theo dõi nghỉ phép
Lượt tải : 1438 Bình luận : 0 Lượt xem : 12501
File Excel mẫu quản lý hàng tồn kho trong siêu ...
Lượt tải : 90 Bình luận : 0 Lượt xem : 490

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x