Các mẫu biên bản, công văn gửi thuế, gửi BHXH

Loại file: .   |   Lượt xem: 1484   |   Lượt tải: 193    

Đây là File tổng hợp các mẫu công văn gửi cơ quan thuế 2019, mẫu biên bản giải trình gửi bảo hiểm xã hội.

Tài liệu này bao gồm

1. CV giải trình về việc kê khai sai trên hồ sơ thuế
2. CV xin gộp BCTC vào năm sau
3. CV giải trình bị treo tiền BHXH
4. CV giải trình BHXH
5. CV giải trình sai số thuế TNCN
6. CV giải trình số người đóng BH không bằng số người lao động thể hiện trên hồ sơ thuế
7. CV giải trình hóa đơn bỏ trốn
8. CV xác nhận không nợ đọng thuế
9. CV xin giảm số thuế TNDN và ân hạn thuế
10. CV xin khôi phục MST
11. CV xin lùi thời hạn quyết toán thuế
12. CV xin quyết toán thuế
13. CV xin tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ khi DN thay đổi trụ sở
14. CV xin rút lại thông báo phát hành hóa đơn
15. Bổ sung CV giải trình số NLĐ tham gia BH không giống số NLĐ thể hiện trong hồ sơ thuế
16. CV xin hoàn trả ngân sách nhà nước 01-DNHT
17. CV giải trình sai thuế TNCN 2017
18. CV xin hủy tờ khai thuế GTGT
19. CV giải trình nộp muộn tờ khai
20. CV báo cáo giải trình tiền thuế
21. CV giải trình sai BH
22. Mẫu C1-11NS

Tài liệu cho bộ phận nhân sự, kế toán
1. Quản lý bản thân
2. Theo dõi thời gian công việc hàng ngày
3. Theo dõi thời gian công việc hàng tuần
4. Điểm danh nhân viên hàng tháng
5. Tiêu chí đánh giá nhân viên
6. Danh sách nghỉ việc của nhân viên
7. Tiêu chí đánh giá nhân viên
8. Biểu mẫu tự đánh giá công việc của nhân viên tuần
9. Bảng chấm công tăng ca
10. Đánh giá thực hiện công việc tháng, năm
11. Bảng đánh giá nhân viên quý, năm

Để tải về máy các bạn nhấn "Tải xuống"


QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG SÀN KẾ TOÁN

Thực tập kế toán

Hình thức: Thực tập tại các công ty đã kiểm duyệt qua Sàn kế toán.

Loại việc: Thực tập hoặc làm Partime các công việc về kế toán.

Cam kết: Hỗ trợ tối đa thông tin và quyền lợi cho sinh viên thực tập.

Danh sách công ty nhận thực tập

VIỆC LÀM KẾ TOÁN ĐANG TUYỂN

Thông tin: Nhà tuyển dụng đã được xác thực qua hệ thống Sàn kế toán.

Loại việc: Tìm kiếm việc làm kế toán chi tiết đến từng Quận/Huyện.

Mô hình: Ứng viên sẽ trải qua thi trắc nghiệm trước khi nộp hồ sơ.

5000 ++ tin tuyển dụng

TRẮC NGHIỆM NĂNG LỰC KẾ TOÁN

Trong hệ thống có sẵn ngân hàng đề thi phân chia theo loại hình doanh nghiệp.

 Đề thi liên tục được update từ những kế toán nhiều năm kinh nghiệm.

 Nhà tuyển dụng dùng để Test chuyên môn kế toán trước khi nộp hồ sơ.

Click vào đây thử trắc nghiệm kế toán

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN ONE TO ONE

Hình thức: Gia sư kế toán trực tuyến, chỉ 1 kèm 1.

Giáo viên: Là những kế toán nhiều năm kinh nghiệm làm Part time.

Cam kết: Ký quỹ qua sàn kế toán, được lựa chọn và thay đổi giáo viên.

Click vào đây để lựa chọn giáo viên

CÁC MẪU TƯƠNG TỰ

Bảng chấm công bằng File Excel được thiết lập sẵn ...
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 150
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 129
File Excel báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhặt theo ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 162
Thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư TT200, ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 226
Thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 71
Các mẫu biên bản, công văn gửi thuế, gửi BHXH
Lượt tải : 193 Bình luận : 0 Lượt xem : 1485

CÁC MẪU MỚI NHẤT

Mẫu giấy giới thiệu mới nhất
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 12
Mẫu quyết định về việc ban hành định mức tiêu ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 15
Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 16
Mẫu hợp đồng mượn xe mới nhất
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 11
Mẫu hợp đồng cho vay tiền
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 14
Mẫu biên bản kiểm tra quỹ
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 16
Mẫu biên bản kiếm kê hàng hóa
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 13
Mẫu biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận kế ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 12
Mẫu tờ trình đề nghị nhà cung cấp
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 14
Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 12