Thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 có công thức nhặt các chỉ tiêu theo tài khoản nào, dạng Mẫu File Excel .

Loại file: .xls   |   Lượt xem: 3734   |   Lượt tải: 493    

Sàn kế toán cung cấp File Excl thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133, File gồm có 18 trang từ Sheet P01 đến P18 . Trong các chỉ tiêu đã có chú thích cụ thể chỉ tiêu nhặt theo tài khoản kế toán nào.

Các bạn nhấn "Tải xuống" để tài File Excel chuẩn theo thông tư 133 về. Chúc các bạn thực hiện tốt công việc kế toán.


Đăng ký tư vấn x