File Excel báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhặt theo phương pháp gián tiếp của TT200 có công thức

Loại file: .xls   |   Lượt xem: 8667   |   Lượt tải: 1473    

Nội dung của File Excel báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhặt theo phương pháp gián tiếp của TT200 bao gồm chi tiết các cột công thức và cách nhặt của từng chỉ tiêu. Nỗi khiếp sợ của kế toán khi phải nhặt báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp.