Quản trị Marketing - Kiểm tra các hoạt động Marketing

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 277   |   Lượt tải: 23    

Chia sẻ bài viết hữu ích

Chia sẻ thông tin hữu ích

Quản trị Marketing - Kiểm tra các hoạt động Marketing

Sàn kế toán sẽ đưa ra các thông số để các bạn tham khảo:

Tóm tắt

Tiến trình quản trị marketing bao gồm hoạch định, tổ chức thực hiện và kiểm
tra hoạt động marketing. Kiểm tra marketing nhằm phát hiện những sai lệch giữa
thực hiện với kế hoạch, xác định nguyên nhân gây nên sai lệch; trên cơ sở đó đưa ra
các  giải  pháp  điều  chỉnh  nhằm  đạt  được  mục  tiêu  kỳ  vọng.  Có  3  loại  kiểm  tra
marketing: Kiểm tra kế hoạch năm, kiểm tra doanh lợi và kiểm tra chiến lược


Podcast tình huống kế toán mới nhất

Danh sách khóa học

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x