Quản trị Marketing - Chiến lược và cơ cấu lực lượng bán hàng

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 318   |   Lượt tải: 21    

Chia sẻ bài viết hữu ích

Chia sẻ thông tin hữu ích

Quản trị Marketing - Chiến lược và cơ cấu lực lượng bán hàng

Sàn kế toán sẽ đưa ra các thông số để các bạn tham khảo:

Tóm tắt

Mục đích của chương này là cung cấp những hiểu biết về hoạt động bán hàng cá nhân và quản trị bán hàng thích hợp trong chiến lược và tổ chức của Công ty. Đầu chương thảo luận sơ qua về chiến lược tổng thể và mối quan hệ của nó với chiến lược kinh doanh và chiến lược marketing. Những nội dung quan trọng này sẽ tạo nền tảng cho phần tiếp theo về việc xây dựng điều hành một cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng  cụ  thể.  Phần  cuối  của  chương  đưa  ra  những  nguyên  tắc  đánh  giá,  những phương án tổ chức lực lượng bán hàng, mô tả khái quát tại sao công ty thiết bị văn phòng Xerox thay đổi cách tổ chức lực lượng bán hàng của họ

Điều gì đã khiến cho một trong số những công ty mạnh và nổi tiếng hàng đầu thế  giới  nhấn  mạnh  vai  trò  của  bán  hàng  cá  nhân  trong  chiến  lược  tổng  thể  của mình? Tại sao việc bán hàng cá nhân đợc xem là một trong những cách tốt nhất để tái thiết lập và duy trì quan hệ với khách hàng?

Lời giải đáp cho những câu hỏi trên và những vấn đề khác liên quan đến bán hàng cá nhân và quản trị bán hàng trong chiến lược và cơ cấu tổ chức của Công ty là những mục tiêu của chương này


Podcast tình huống kế toán mới nhất

Danh sách khóa học

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x