Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT: Tờ khai đăng ký mã số thuế TNCN dành cho cơ quan chi trả thu nhập

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 387   |   Lượt tải: 6    

Thủ tục đăng ký mã số thuế TNCN

Theo khoản 9 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTC, đăng ký mã số thuế TNCN gồm 02 trường hợp.

Trường hợp 1: Cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế

Hồ sơ đăng ký thuế cần chuẩn bị gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT;

- Cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam: Chuẩn bị bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực.

- Cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài: Chuẩn bị bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu còn hiệu lực.

Trường hợp 2: Nộp hồ sơ đăng ký thuế với cơ quan chi trả thu nhập (Doanh nghiệp…)

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp cho cơ quan chi trả thu nhập

Người lao động làm hồ sơ cho cơ quan chi trả thu nhập với các giấy tờ sau:

- Cá nhân chuẩn bị và gửi văn bản ủy quyền.

- Cá nhân là người Việt Nam: Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực.

- Cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài: Bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu còn hiệu lực.

Bước 2: Tổng hợp, điền thông tin và nộp cho Tổng cục Thuế

- Tổng hợp thông tin đăng ký thuế của cá nhân vào tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 05-ĐK-TH-TCT (trên tờ khai đánh dấu vào ô "Đăng ký thuế" và ghi đầy đủ các thông tin);

 - Nộp cho Tổng cục Thuế qua Cổng thông tin điện tử.

Bước 3: Nhận và thông báo kết quả

- Thời gian giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế (Theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 95/2016/TT-BTC).

- Cơ quan thuế trả Thông báo danh sách mã số thuế của cá nhân đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 14-MST bằng giấy hoặc qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

- Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm thông báo mã số thuế cho từng cá nhân hoặc lý do chưa được cấp mã số thuế để cá nhân điều chỉnh, bổ sung thông tin.

 


Xem chi tiết biểu mẫu

ĐƯỢC TẢI NHIỀU

Mẫu biên bản tường trình diễn biến sự việc
Lượt tải : 56 Bình luận : 0 Lượt xem : 748
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất
Lượt tải : 40 Bình luận : 0 Lượt xem : 478
Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 342
Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 34 Bình luận : 2 Lượt xem : 569
Mẫu giấy báo có theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 32 Bình luận : 0 Lượt xem : 438

CÁC MẪU TƯƠNG TỰ

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 273
Mẫu giấy ủy quyền kê khai thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 61
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 74
Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 79
Mẫu bản giải trình khai bổ sung,điều chỉnh (Mẫu 01/KHBS)
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 102
Mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 110
Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT: Tờ khai đăng ký mã số thuế ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 388
Mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 165
Mẫu giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 136
Mẫu cam kết không hoàn thuế mới nhất
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 99

CÁC MẪU MỚI NHẤT

Mẫu sổ theo dõi TSCĐ, CCDC tại nơi sử dụng ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 12
Bảng mô tả công việc sẽ làm của một giám ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 42
Bản mô tả công việc của kế toán trưởng trong ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 65
Bản mô tả công việc của kế toán tổng hợp ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 72
Bản mô tả công việc của kế toán công nợ ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 41
Bản mô tả công việc của kế toán kho trong ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 77
Bản mô tả công việc của kế toán TSCD và ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 45
Bản mô tả công việc của kế toán thuế trong ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 89
Chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc của ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 36
Bản mô tả công việc của kế toán tiền mặt, ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 178