Mẫu số 01-4B/GTGT : Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 1138   |   Lượt tải: 36    

Chia sẻ bài viết hữu ích

Chia sẻ thông tin hữu ích

Thủ tục hành chính về thuế thế, hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cung cấp mẫu tờ khai liên quan đến thuế được quy định và hướng dẫn như sau:

Trình tự thực hiện:   

+  Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh.

+  Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

+  Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai  

Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý người nộp thuế hoặc qua hệ thống bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+   Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT

+   Bảng kê hoá đơn hàng hoá dịch vụ bán ra  trong tháng, mẫu số 01-1/GTGT (nếu không có phát sinh thì không phải khai)

+   Bảng kê hoá đơn hàng hoá dịch vụ mua vào trong tháng, mẫu số 01-2/GTGT (nếu không có phát sinh thì không phải khai)

+   Bảng tổng hợp thuế GTGT theo bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01-3/GTGT (áp dụng trong trường hợp tại kỳ kê khai thuế NNT có khai bổ sung, điều chỉnh cho hồ sơ khai thuế của các kỳ khai thuế trước)

+   Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ, mẫu số 01-4A/GTGT (nếu không có phát sinh thì không phải khai)

+   Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm, mẫu số 01-4B/GTGT (nếu không có phát sinh thì không phải khai)

+   Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu số 01-5/GTGT ( (nếu không có phát sinh thì không phải khai)

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+   Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế

+   Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết


Podcast tình huống kế toán mới nhất

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x