Mẫu hợp đồng giáo viên có thời hạn

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 23   |   Lượt tải: 2    

HƯỚNG DẪN GHI

MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

1. Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp.

2. Ghi rõ Hợp đồng có thời hạn thì ghi cụ thể thời hạn bắt đầu và kết thúc.

3. Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phố thuộc tỉnh hoặc Trung ương.

4. Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm.

5. Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc theo giờ hành chính.

6. Phương tiện đi làm việc do đơn vị đảm nhiệm hoặc viên chức tự lo.

7. Ghi cụ thể chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm, mức lương chính, hình thức trả lương (lương thời gian, khoán...).

8. Ghi cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, thâm niên, trách nhiệm v.v...

9. Ghi cụ thể quyền lợi bảo hiểm xã hội và trợ cấp khác mà viên chức được hưởng. Ví dụ: Được hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

10. Ghi cụ thể viên chức được hưởng quyền lợi nào đã nêu trong mục này.

11. Những thỏa thuận khác thường là những thỏa thuận khuyến khích và có lợi hơn cho viên chức như: Những vật dụng rẻ tiền mau hỏng, khi hư hỏng, mất, không phải đền bù, thực hiện tốt Hợp đồng làm việc được đi du lịch, nghỉ mát, tham quan không mất tiền, được hưởng lương tháng thứ 13, 14, được nghỉ phép thêm vài ngày đến một tuần, tai nạn rủi ro ngoài giờ làm việc được trợ cấp thêm một khoản tiền, được tặng quà ngày sinh nhật, ..../.


Xem chi tiết biểu mẫu

(Vui lòng like hoặc chia sẻ fanpage để được nhận tài liệu mới nhất)
Tải xuống

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG SÀN KẾ TOÁN

Thực tập kế toán

Hình thức: Thực tập tại các công ty đã kiểm duyệt qua Sàn kế toán.

Loại việc: Thực tập hoặc làm Partime các công việc về kế toán.

Cam kết: Hỗ trợ tối đa thông tin và quyền lợi cho sinh viên thực tập.

Xem danh sách công ty

VIỆC LÀM KẾ TOÁN

Thông tin: Nhà tuyển dụng đã được xác thực qua hệ thống Sàn kế toán.

Loại việc: Tìm kiếm việc làm kế toán chi tiết đến từng Quận/Huyện.

Mô hình: Ứng viên sẽ trải qua thi trắc nghiệm trước khi nộp hồ sơ.

Xem tất cả tin đang tuyển

TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN

Trong hệ thống có sẵn ngân hàng đề thi phân chia theo loại hình doanh nghiệp.

 Đề thi liên tục được update từ những kế toán nhiều năm kinh nghiệm.

 Nhà tuyển dụng dùng để Test chuyên môn kế toán trước khi nộp hồ sơ.

Danh sách đề trắc nghiệm

ĐÀO TẠO ONE TO ONE

Hình thức: Gia sư kế toán trực tuyến, chỉ 1 kèm 1.

Giáo viên: Là những kế toán nhiều năm kinh nghiệm làm Part time.

Cam kết: Ký quỹ qua sàn kế toán, được lựa chọn và thay đổi giáo viên.

Xem danh sách giáo viên

CÁC MẪU TƯƠNG TỰ

Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng ngày ...
Lượt tải : 34 Bình luận : 0 Lượt xem : 1440
Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng tuần ...
Lượt tải : 39 Bình luận : 0 Lượt xem : 1766
Mẫu điểm danh nhân viên hàng tháng - TIẾNG ANH
Lượt tải : 39 Bình luận : 0 Lượt xem : 1343
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên
Lượt tải : 70 Bình luận : 0 Lượt xem : 1538
Mẫu danh sách CNV nghỉ việc
Lượt tải : 32 Bình luận : 0 Lượt xem : 1159

CÁC MẪU MỚI NHẤT

Mẫu theo dõi doanh thu hàng ngày - Tiếng Anh
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 7
Mẫu khách hàng hoàn trả hàng - Tiếng Anh
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 8
Mẫu thông báo hết hàng - Tiếng Anh
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 7
Mẫu đơn đặt hàng mới nhất
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 13
Mẫu kê khai bổ sung người phụ thuộc
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 17

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×