Mẫu giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam SONG NGỮ

Loại file: .docx   |   Lượt xem: 4103   |   Lượt tải: 96    

Mẫu giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam SONG NGỮ ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

Sàn kế toán cung cấp mẫu giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam SONG NGỮ theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:


Đăng ký tư vấn x