Mẫu chuyển đổi cổ phần

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 175   |   Lượt tải: 12    

Chia sẻ bài viết hữu ích

Chia sẻ thông tin hữu ích

Chuyển đổi cổ phần là việc thay đổi loại cổ phần. Kết quả của chuyển đổi cổ phần là thay đổi loại cổ phần, theo đó thay đổi quyền của công đông sở hữu cổ phần.

Chuyển nhượng cổ phần là việc cổ đông góp vốn trong công ty cổ phần nhượng lại phần cổ phần của mình cho cổ đông khác. Kết quả của chuyển nhượng cổ phần là thay đổi chủ sở hữu cổ phần, việc thay đổi này có thể làm thay đổi cổ đông trong công ty hoặc thay đổi tỷ lệ cổ phần cổ đông sở hữu trong công ty.

Theo khoản 5 Điều 114 Luật Doanh nghiệp, cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Sàn kế toán cung cấp mẫu chuyển đổi cổ phần, mời người dùng tham khảo và tải về tại đây.


Podcast tình huống kế toán mới nhất

Danh sách khóa học

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x