Mẫu biên bản bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu - SONG NGỮ

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 302   |   Lượt tải: 21    

Mẫu biên bản bàn giao công việc là một thủ tục bắt buộc đối với người lao động trước khi nghỉ việc hay chuyển công tác sang một bộ phận khác trong công ty. Mẫu biên bản bàn giao công việc được sử dụng để thống kê các đầu mục công việc đang làm một cách chi tiết nhất để người tiếp nhận công việc đó hình dung và thực hiện tốt hơn.


Xem chi tiết biểu mẫu

ĐƯỢC TẢI NHIỀU

Mẫu biên bản tường trình diễn biến sự việc
Lượt tải : 56 Bình luận : 0 Lượt xem : 748
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất
Lượt tải : 40 Bình luận : 0 Lượt xem : 478
Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 342
Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 34 Bình luận : 2 Lượt xem : 569
Mẫu giấy báo có theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 32 Bình luận : 0 Lượt xem : 438

CÁC MẪU TƯƠNG TỰ

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất
Lượt tải : 40 Bình luận : 0 Lượt xem : 478
Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 119
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 443
Mẫu biên bản bàn giao nghỉ việc
Lượt tải : 12 Bình luận : 1 Lượt xem : 114
Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 342
Mẫu biên bản bàn giao tài liệu giữa các bên
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 108
Mẫu biên bản tường trình diễn biến sự việc
Lượt tải : 56 Bình luận : 0 Lượt xem : 748
Mẫu biên bản giao nhận văn phòng phẩm
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 200
Mẫu phiếu đề xuất phụ cấp mới nhất năm 2019
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 155
Mẫu biên bản bàn giao công việc và hồ sơ ...
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 303

CÁC MẪU MỚI NHẤT

Mẫu sổ theo dõi TSCĐ, CCDC tại nơi sử dụng ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 12
Bảng mô tả công việc sẽ làm của một giám ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 42
Bản mô tả công việc của kế toán trưởng trong ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 65
Bản mô tả công việc của kế toán tổng hợp ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 73
Bản mô tả công việc của kế toán công nợ ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 41
Bản mô tả công việc của kế toán kho trong ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 77
Bản mô tả công việc của kế toán TSCD và ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 45
Bản mô tả công việc của kế toán thuế trong ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 89
Chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc của ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 36
Bản mô tả công việc của kế toán tiền mặt, ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 178