Mẫu thẻ kho (Sổ kho) S12-DN theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 218 Bình luận : 0 Lượt xem : 4746
Mẫu tổng hợp nhập xuất tồn ( cả số lượng ...
Lượt tải : 485 Bình luận : 0 Lượt xem : 5353
Mẫu thẻ kho (Sổ kho)-SONG NGỮ S08-DNN theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 128 Bình luận : 0 Lượt xem : 3701
Mẫu thẻ kho (Sổ kho)- S08-DNN theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 69 Bình luận : 0 Lượt xem : 2645
Mẫu thẻ kho (Sổ kho)-SONG NGỮ S12-DN theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 53 Bình luận : 0 Lượt xem : 1826
Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, CCDC theo ...
Lượt tải : 88 Bình luận : 0 Lượt xem : 2573
Mẫu tổng hợp nhập xuất tồn ( cả số lượng ...
Lượt tải : 345 Bình luận : 0 Lượt xem : 12310
Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo ...
Lượt tải : 63 Bình luận : 0 Lượt xem : 1409
Mẫu phiếu báo cáo vật tư còn lại cuối kỳ ...
Lượt tải : 49 Bình luận : 0 Lượt xem : 1950
Mẫu biên bản họp hội đồng thẩm định về việc ...
Lượt tải : 1148 Bình luận : 0 Lượt xem : 11505
Mẫu biên bản kiếm kê hàng hóa
Lượt tải : 226 Bình luận : 0 Lượt xem : 4678
Mẫu biên bản kiểm nghiệm (Vật tư, công cụ, sản ...
Lượt tải : 63 Bình luận : 0 Lượt xem : 1193

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x