Mẫu thẻ kho (Sổ kho) S12-DN theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 336 Bình luận : 0 Lượt xem : 6298
Mẫu tổng hợp nhập xuất tồn ( cả số lượng ...
Lượt tải : 1063 Bình luận : 0 Lượt xem : 10156
Mẫu thẻ kho (Sổ kho)-SONG NGỮ S08-DNN theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 173 Bình luận : 0 Lượt xem : 4616
Mẫu thẻ kho (Sổ kho)- S08-DNN theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 131 Bình luận : 0 Lượt xem : 3425
Mẫu thẻ kho (Sổ kho)-SONG NGỮ S12-DN theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 86 Bình luận : 0 Lượt xem : 2364
Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, CCDC theo ...
Lượt tải : 145 Bình luận : 0 Lượt xem : 3265
Mẫu tổng hợp nhập xuất tồn ( cả số lượng ...
Lượt tải : 420 Bình luận : 0 Lượt xem : 14849
Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo ...
Lượt tải : 98 Bình luận : 0 Lượt xem : 1770
Mẫu phiếu báo cáo vật tư còn lại cuối kỳ ...
Lượt tải : 78 Bình luận : 0 Lượt xem : 2353
Mẫu biên bản họp hội đồng thẩm định về việc ...
Lượt tải : 1433 Bình luận : 0 Lượt xem : 14514
Mẫu biên bản kiếm kê hàng hóa
Lượt tải : 397 Bình luận : 0 Lượt xem : 6597
Mẫu biên bản kiểm nghiệm (Vật tư, công cụ, sản ...
Lượt tải : 107 Bình luận : 0 Lượt xem : 1892

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x