Mẫu thẻ kho (Sổ kho) S12-DN theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 288 Bình luận : 0 Lượt xem : 5650
Mẫu tổng hợp nhập xuất tồn ( cả số lượng ...
Lượt tải : 835 Bình luận : 0 Lượt xem : 8347
Mẫu thẻ kho (Sổ kho)-SONG NGỮ S08-DNN theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 155 Bình luận : 0 Lượt xem : 4266
Mẫu thẻ kho (Sổ kho)- S08-DNN theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 104 Bình luận : 0 Lượt xem : 3078
Mẫu thẻ kho (Sổ kho)-SONG NGỮ S12-DN theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 71 Bình luận : 0 Lượt xem : 2138
Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, CCDC theo ...
Lượt tải : 127 Bình luận : 0 Lượt xem : 2983
Mẫu tổng hợp nhập xuất tồn ( cả số lượng ...
Lượt tải : 392 Bình luận : 0 Lượt xem : 13865
Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo ...
Lượt tải : 85 Bình luận : 0 Lượt xem : 1617
Mẫu phiếu báo cáo vật tư còn lại cuối kỳ ...
Lượt tải : 66 Bình luận : 0 Lượt xem : 2176
Mẫu biên bản họp hội đồng thẩm định về việc ...
Lượt tải : 1332 Bình luận : 0 Lượt xem : 13477
Mẫu biên bản kiếm kê hàng hóa
Lượt tải : 301 Bình luận : 0 Lượt xem : 5868
Mẫu biên bản kiểm nghiệm (Vật tư, công cụ, sản ...
Lượt tải : 85 Bình luận : 0 Lượt xem : 1580

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x