Mẫu thẻ kho (Sổ kho) S12-DN theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 385 Bình luận : 0 Lượt xem : 6609
Mẫu tổng hợp nhập xuất tồn ( cả số lượng ...
Lượt tải : 1103 Bình luận : 0 Lượt xem : 10615
Mẫu thẻ kho (Sổ kho)-SONG NGỮ S08-DNN theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 191 Bình luận : 0 Lượt xem : 4808
Mẫu thẻ kho (Sổ kho)- S08-DNN theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 146 Bình luận : 0 Lượt xem : 3599
Mẫu thẻ kho (Sổ kho)-SONG NGỮ S12-DN theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 104 Bình luận : 0 Lượt xem : 2502
Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, CCDC theo ...
Lượt tải : 152 Bình luận : 0 Lượt xem : 3398
Mẫu tổng hợp nhập xuất tồn ( cả số lượng ...
Lượt tải : 441 Bình luận : 0 Lượt xem : 15228
Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo ...
Lượt tải : 106 Bình luận : 0 Lượt xem : 1847
Mẫu phiếu báo cáo vật tư còn lại cuối kỳ ...
Lượt tải : 85 Bình luận : 0 Lượt xem : 2438
Mẫu biên bản họp hội đồng thẩm định về việc ...
Lượt tải : 1481 Bình luận : 0 Lượt xem : 14892
Mẫu biên bản kiếm kê hàng hóa
Lượt tải : 424 Bình luận : 0 Lượt xem : 6921
Mẫu biên bản kiểm nghiệm (Vật tư, công cụ, sản ...
Lượt tải : 129 Bình luận : 0 Lượt xem : 2040

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x