Mẫu thẻ kho (Sổ kho) S12-DN theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 189 Bình luận : 0 Lượt xem : 4287
Mẫu tổng hợp nhập xuất tồn ( cả số lượng ...
Lượt tải : 327 Bình luận : 0 Lượt xem : 4124
Mẫu thẻ kho (Sổ kho)-SONG NGỮ S08-DNN theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 116 Bình luận : 0 Lượt xem : 3417
Mẫu thẻ kho (Sổ kho)- S08-DNN theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 59 Bình luận : 0 Lượt xem : 2395
Mẫu thẻ kho (Sổ kho)-SONG NGỮ S12-DN theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 48 Bình luận : 0 Lượt xem : 1648
Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, CCDC theo ...
Lượt tải : 81 Bình luận : 0 Lượt xem : 2342
Mẫu tổng hợp nhập xuất tồn ( cả số lượng ...
Lượt tải : 316 Bình luận : 0 Lượt xem : 11417
Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo ...
Lượt tải : 55 Bình luận : 0 Lượt xem : 1304
Mẫu phiếu báo cáo vật tư còn lại cuối kỳ ...
Lượt tải : 39 Bình luận : 0 Lượt xem : 1785
Mẫu biên bản họp hội đồng thẩm định về việc ...
Lượt tải : 1032 Bình luận : 0 Lượt xem : 10376
Mẫu biên bản kiếm kê hàng hóa
Lượt tải : 191 Bình luận : 0 Lượt xem : 4001
Mẫu biên bản kiểm nghiệm (Vật tư, công cụ, sản ...
Lượt tải : 46 Bình luận : 0 Lượt xem : 996

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

Đăng ký tư vấn x