Mẫu thẻ kho (Sổ kho) S12-DN theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 113 Bình luận : 0 Lượt xem : 2988
Mẫu tổng hợp nhập xuất tồn ( cả số lượng ...
Lượt tải : 162 Bình luận : 0 Lượt xem : 2371
Mẫu thẻ kho (Sổ kho)-SONG NGỮ S08-DNN theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 87 Bình luận : 0 Lượt xem : 2603
Mẫu thẻ kho (Sổ kho)- S08-DNN theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 40 Bình luận : 0 Lượt xem : 1837
Mẫu thẻ kho (Sổ kho)-SONG NGỮ S12-DN theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 35 Bình luận : 0 Lượt xem : 1165
Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, CCDC theo ...
Lượt tải : 56 Bình luận : 0 Lượt xem : 1785
Mẫu tổng hợp nhập xuất tồn ( cả số lượng ...
Lượt tải : 246 Bình luận : 0 Lượt xem : 9288
Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo ...
Lượt tải : 37 Bình luận : 0 Lượt xem : 1009
Mẫu phiếu báo cáo vật tư còn lại cuối kỳ ...
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 1364
Mẫu biên bản họp hội đồng thẩm định về việc ...
Lượt tải : 722 Bình luận : 0 Lượt xem : 7650
Mẫu biên bản kiếm kê hàng hóa
Lượt tải : 100 Bình luận : 0 Lượt xem : 2300
Mẫu biên bản kiểm nghiệm (Vật tư, công cụ, sản ...
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 571
Góp ý giao diện mới x