Mẫu tổng hợp nhập xuất tồn ( cả số lượng và giá trị) - TIẾNG ANH

Loại file: .xls   |   Lượt xem: 11871   |   Lượt tải: 331    

Tổng hợp nhập xuất tồn ( cả số lượng và giá trị) - TIẾNG ANH

Bảng tổng hợp nhập xuất tồn thường được lập ở cuối kỳ (có thể là cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm).

Bảng tổng hợp nhập xuất tồn dùng để theo dõi các đối tượng trong kho của vật liệu, công cụ, dụng cụ hoặc thành phẩm, sản phẩm, hàng hóa.

Căn cứ để lập nên bản này là số liệu từ Bảng chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.
Với mỗi đối tượng vật tư được ghi một dòng ở Bảng tổng hợp, tức mỗi Sổ chi tiết VL, DC, SP, HH được ghi trên một dòng của Bảng tổng hợp nhập xuất tồn.


Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

Đăng ký tư vấn x