Mẫu bảng kê mua hàng theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 57 Bình luận : 0 Lượt xem : 1172
Mẫu bảng kê mua hàng theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 34 Bình luận : 0 Lượt xem : 928
Mẫu bảng kê hóa đơn bán hàng
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 1337
Mẫu báo cáo tổng hợp bán hàng
Lượt tải : 95 Bình luận : 0 Lượt xem : 2837
Mẫu báo cáo tổng hợp hàng nhập mua
Lượt tải : 34 Bình luận : 0 Lượt xem : 1128
Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người ...
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 931
Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người ...
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 994
Mẫu bảng kê hàng hóa mua vào có hóa đơn
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 1126
Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi theo ...
Lượt tải : 26 Bình luận : 0 Lượt xem : 1060
Mẫu Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi theo ...
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 1257
Mẫu báo cáo mất hóa đơn giá trị gia tăng
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 1135
Mẫu thẻ quầy hàng theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 522