Mẫu số 04-VT: Phiếu báo vật tư còn lại cuối ...
Lượt tải : 25 Bình luận : 0 Lượt xem : 678
Mẫu tổng hợp hàng nhập kho ( TIẾNG ANH)
Lượt tải : 37 Bình luận : 0 Lượt xem : 1447
Mẫu tổng hợp hàng nhập kho ( TIẾNG ANH - ...
Lượt tải : 31 Bình luận : 0 Lượt xem : 495
Mẫu tổng hợp hàng xuất kho
Lượt tải : 56 Bình luận : 0 Lượt xem : 1365
Mẫu tổng hợp hàng xuất kho ( Ngoại tệ)
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 635
Mẫu tổng hợp nhập xuất tồn ( cả số lượng ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 839
Mẫu báo cáo tồn kho
Lượt tải : 214 Bình luận : 0 Lượt xem : 4713
Mẫu báo cáo tồn kho ( Ngoại tệ )
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 502
Mẫu báo cáo tồn kho ( TIẾNG ANH)
Lượt tải : 39 Bình luận : 0 Lượt xem : 3170
Mẫu sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, SP, hàng ...
Lượt tải : 125 Bình luận : 0 Lượt xem : 1915
Mẫu sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, SP, hàng ...
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 529
Mẫu sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, SP, hàng ...
Lượt tải : 25 Bình luận : 0 Lượt xem : 647

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

Đăng ký tư vấn x