Mẫu tổng hợp nhập xuất tồn ( cả số lượng và giá trị)

Loại file: .xls   |   Lượt xem: 9129   |   Lượt tải: 919    

Chia sẻ bài viết hữu ích

Chia sẻ thông tin hữu ích

Tổng hợp nhập xuất tồn ( cả số lượng và giá trị)

Bảng tổng hợp nhập xuất tồn thường được lập ở cuối kỳ (có thể là cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm).

Bảng tổng hợp nhập xuất tồn dùng để theo dõi các đối tượng trong kho của vật liệu, công cụ, dụng cụ hoặc thành phẩm, sản phẩm, hàng hóa.

Căn cứ để lập nên bản này là số liệu từ Bảng chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.
Với mỗi đối tượng vật tư được ghi một dòng ở Bảng tổng hợp, tức mỗi Sổ chi tiết VL, DC, SP, HH được ghi trên một dòng của Bảng tổng hợp nhập xuất tồn.


Podcast tình huống kế toán mới nhất

Danh sách khóa học

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x