Mẫu bảng tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 19   |   Lượt tải: 0    

Định nghĩa mẫu bảng tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật là gì?

Mẫu bảng tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật là mẫu bảng tổng hợp được lập ra để tổng hợp về số liệu báo cáo tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Mẫu nêu rõ nội dung tổng hợp, số liệu báo cáo...


Xem chi tiết biểu mẫu

(Vui lòng like hoặc chia sẻ fanpage để được nhận tài liệu mới nhất)
Tải xuống


QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG SÀN KẾ TOÁN

Thực tập kế toán

Hình thức: Thực tập tại các công ty đã kiểm duyệt qua Sàn kế toán.

Loại việc: Thực tập hoặc làm Partime các công việc về kế toán.

Cam kết: Hỗ trợ tối đa thông tin và quyền lợi cho sinh viên thực tập.

VIỆC LÀM KẾ TOÁN

Thông tin: Nhà tuyển dụng đã được xác thực qua hệ thống Sàn kế toán.

Loại việc: Tìm kiếm việc làm kế toán chi tiết đến từng Quận/Huyện.

Mô hình: Ứng viên sẽ trải qua thi trắc nghiệm trước khi nộp hồ sơ.

TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN

Trong hệ thống có sẵn ngân hàng đề thi phân chia theo loại hình doanh nghiệp.

 Đề thi liên tục được update từ những kế toán nhiều năm kinh nghiệm.

 Nhà tuyển dụng dùng để Test chuyên môn kế toán trước khi nộp hồ sơ.

ĐÀO TẠO ONE TO ONE

Hình thức: Gia sư kế toán trực tuyến, chỉ 1 kèm 1.

Giáo viên: Là những kế toán nhiều năm kinh nghiệm làm Part time.

Cam kết: Ký quỹ qua sàn kế toán, được lựa chọn và thay đổi giáo viên.

Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng ngày ...
Lượt tải : 53 Bình luận : 0 Lượt xem : 2520
Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng tuần ...
Lượt tải : 58 Bình luận : 0 Lượt xem : 2726
Mẫu điểm danh nhân viên hàng tháng - TIẾNG ANH
Lượt tải : 60 Bình luận : 0 Lượt xem : 2269
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên
Lượt tải : 95 Bình luận : 0 Lượt xem : 2485
Mẫu danh sách CNV nghỉ việc
Lượt tải : 49 Bình luận : 0 Lượt xem : 1941
Mẫu bảng tổng hợp hợp đồng tương tự do nhà ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 4
Mẫu bảng tình hình tài chính của nhà thầu 2021
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 1
Mẫu biên bản yêu cầu thanh toán
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 2
Mẫu biên bản niêm yết họp công khai tài sản
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 4
Mẫu biên bản quản lý tài sản
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 4