Bảng mô tả công việc sẽ làm của một giám đốc tài chính

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 879   |   Lượt tải: 14    

Bảng mô tả công việc của một giám đốc tài chính là tài liệu mô tả công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của vị trí giám đốc tài chính. Với những doanh nghiệp lớn mới cần đến một giám đốc tài chính.

Có rất nhiều bạn học kế toán đặt câu hỏi giám đốc tài chính là những người làm những công việc gì? Hôm nay Sàn kế toán sẽ đưa ra các thông số để các bạn tham khảo:

 1.  Nhiệm vụ, quyền hạn của một giám đốc tài chính:
 • Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ.
 • Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp.
 • Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp.
 • Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.
 • Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.
 • Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện hạn mức tín dụng cấp cho khách hàng
 • Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, các hợp đồng, dự án.
 • Theo dõi việc xử lý hàng hoá không phù hợp đối với hàng nhập mua và ra quyết định xử lý hàng không phù hợp đối với hàng hỏng không thể sửa chữa được
 • Tổ chức kiểm tra và thử nghiệm hàng mua.
 • Lập kế hoạch và điều hành hoạt động của bộ phận.
 • Điều hành các cuộc xem xét của lãnh đạo cấp bộ phận về Hệ thống chất lượng tại bộ phận.
 • Lập và gửi các yêu cầu cải tiến chất lượng đến công ty.
 • Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo cấp bộ phận.
 • Báo cáo với Giám đốc định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết bảo đảm không để hoạt động SXKD đình trệ và thiệt hại.
 • Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các Giám đốc thành viên Ban Giám đốc Công ty, với hoạt động của các Đơn vị SXKD và sâu sát trong Công ty.
 • Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Giám đốc vắng mặt.
 1. Tiêu chuẩn để đảm đương vị trí giám đốc tài chính:
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học.
 • Trình độ chuyên môn: Kế toán, tài chính, quản trị, kế toán trưởng
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh – Trình độ C trở lên.
 • Yêu cầu khác: Am hiểu lĩnh vực quản trị, ngoại giao. 

Mức lương trung bình của vị trí giám đốc tài chính vào khoảng 30 triệu đến 60 triệu tùy theo loại hình doanh nghiệp. Chỉ những doanh nghiệp lớn mới cần đến giám đốc tài chính


Xem chi tiết biểu mẫu
(Vui lòng chia sẻ tài liệu để hiện nút tải xuống)
Tải xuống

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG SÀN KẾ TOÁN

Thực tập kế toán

Hình thức: Thực tập tại các công ty đã kiểm duyệt qua Sàn kế toán.

Loại việc: Thực tập hoặc làm Partime các công việc về kế toán.

Cam kết: Hỗ trợ tối đa thông tin và quyền lợi cho sinh viên thực tập.

Xem danh sách công ty

VIỆC LÀM KẾ TOÁN

Thông tin: Nhà tuyển dụng đã được xác thực qua hệ thống Sàn kế toán.

Loại việc: Tìm kiếm việc làm kế toán chi tiết đến từng Quận/Huyện.

Mô hình: Ứng viên sẽ trải qua thi trắc nghiệm trước khi nộp hồ sơ.

Xem tất cả tin đang tuyển

TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN

Trong hệ thống có sẵn ngân hàng đề thi phân chia theo loại hình doanh nghiệp.

 Đề thi liên tục được update từ những kế toán nhiều năm kinh nghiệm.

 Nhà tuyển dụng dùng để Test chuyên môn kế toán trước khi nộp hồ sơ.

Danh sách đề trắc nghiệm

ĐÀO TẠO ONE TO ONE

Hình thức: Gia sư kế toán trực tuyến, chỉ 1 kèm 1.

Giáo viên: Là những kế toán nhiều năm kinh nghiệm làm Part time.

Cam kết: Ký quỹ qua sàn kế toán, được lựa chọn và thay đổi giáo viên.

Xem danh sách giáo viên

CÁC MẪU TƯƠNG TỰ

Bản mô tả công việc của kế toán tiền mặt, ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 940
Chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc của ...
Lượt tải : 110 Bình luận : 0 Lượt xem : 3414
Bản mô tả công việc của kế toán thuế trong ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 567
Bản mô tả công việc của kế toán TSCD và ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 927
Bản mô tả công việc của kế toán kho trong ...
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 821

CÁC MẪU MỚI NHẤT

Mẫu sổ nhật ký chung theo TT200 ( TIẾNG ANH)
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 7
Mẫu sổ nhật ký chung theo TT200 ( Ngoại tệ)
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 7
Mẫu sổ nhật ký chung theo TT133 ( Song ngữ ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 8
Mẫu sổ nhật ký chung theo TT200 ( Song ngữ ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 8
Mẫu sổ nhật ký chung theo TT133 ( TIẾNG ANH)
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 19

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×