Bảng mô tả công việc sẽ làm của một giám đốc tài chính

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 183   |   Lượt tải: 4    

Bảng mô tả công việc của một giám đốc tài chính là tài liệu mô tả công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của vị trí giám đốc tài chính. Với những doanh nghiệp lớn mới cần đến một giám đốc tài chính.

Có rất nhiều bạn học kế toán đặt câu hỏi giám đốc tài chính là những người làm những công việc gì? Hôm nay Sàn kế toán sẽ đưa ra các thông số để các bạn tham khảo:

 1.  Nhiệm vụ, quyền hạn của một giám đốc tài chính:
 • Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ.
 • Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp.
 • Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp.
 • Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.
 • Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.
 • Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện hạn mức tín dụng cấp cho khách hàng
 • Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, các hợp đồng, dự án.
 • Theo dõi việc xử lý hàng hoá không phù hợp đối với hàng nhập mua và ra quyết định xử lý hàng không phù hợp đối với hàng hỏng không thể sửa chữa được
 • Tổ chức kiểm tra và thử nghiệm hàng mua.
 • Lập kế hoạch và điều hành hoạt động của bộ phận.
 • Điều hành các cuộc xem xét của lãnh đạo cấp bộ phận về Hệ thống chất lượng tại bộ phận.
 • Lập và gửi các yêu cầu cải tiến chất lượng đến công ty.
 • Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo cấp bộ phận.
 • Báo cáo với Giám đốc định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết bảo đảm không để hoạt động SXKD đình trệ và thiệt hại.
 • Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các Giám đốc thành viên Ban Giám đốc Công ty, với hoạt động của các Đơn vị SXKD và sâu sát trong Công ty.
 • Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Giám đốc vắng mặt.
 1. Tiêu chuẩn để đảm đương vị trí giám đốc tài chính:
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học.
 • Trình độ chuyên môn: Kế toán, tài chính, quản trị, kế toán trưởng
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh – Trình độ C trở lên.
 • Yêu cầu khác: Am hiểu lĩnh vực quản trị, ngoại giao. 

Mức lương trung bình của vị trí giám đốc tài chính vào khoảng 30 triệu đến 60 triệu tùy theo loại hình doanh nghiệp. Chỉ những doanh nghiệp lớn mới cần đến giám đốc tài chính


Xem chi tiết biểu mẫu

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG SÀN KẾ TOÁN

Thực tập kế toán

Hình thức: Thực tập tại các công ty đã kiểm duyệt qua Sàn kế toán.

Loại việc: Thực tập hoặc làm Partime các công việc về kế toán.

Cam kết: Hỗ trợ tối đa thông tin và quyền lợi cho sinh viên thực tập.

Danh sách công ty nhận thực tập

VIỆC LÀM KẾ TOÁN ĐANG TUYỂN

Thông tin: Nhà tuyển dụng đã được xác thực qua hệ thống Sàn kế toán.

Loại việc: Tìm kiếm việc làm kế toán chi tiết đến từng Quận/Huyện.

Mô hình: Ứng viên sẽ trải qua thi trắc nghiệm trước khi nộp hồ sơ.

5000 ++ tin tuyển dụng

TRẮC NGHIỆM NĂNG LỰC KẾ TOÁN

Trong hệ thống có sẵn ngân hàng đề thi phân chia theo loại hình doanh nghiệp.

 Đề thi liên tục được update từ những kế toán nhiều năm kinh nghiệm.

 Nhà tuyển dụng dùng để Test chuyên môn kế toán trước khi nộp hồ sơ.

Click vào đây thử trắc nghiệm kế toán

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN ONE TO ONE

Hình thức: Gia sư kế toán trực tuyến, chỉ 1 kèm 1.

Giáo viên: Là những kế toán nhiều năm kinh nghiệm làm Part time.

Cam kết: Ký quỹ qua sàn kế toán, được lựa chọn và thay đổi giáo viên.

Click vào đây để lựa chọn giáo viên

CÁC MẪU TƯƠNG TỰ

Bản mô tả công việc của kế toán tiền mặt, ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 339
Chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc của ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 156
Bản mô tả công việc của kế toán thuế trong ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 186
Bản mô tả công việc của kế toán TSCD và ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 167
Bản mô tả công việc của kế toán kho trong ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 192
Bản mô tả công việc của kế toán công nợ ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 167
Bản mô tả công việc của kế toán tổng hợp ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 214
Bản mô tả công việc của kế toán trưởng trong ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 150
Bảng mô tả công việc sẽ làm của một giám ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 184
Những điều bạn cần biết khi làm kế toán
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 30

CÁC MẪU MỚI NHẤT

Mẫu giấy giới thiệu mới nhất
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 12
Mẫu quyết định về việc ban hành định mức tiêu ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 15
Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 16
Mẫu hợp đồng mượn xe mới nhất
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 11
Mẫu hợp đồng cho vay tiền
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 14
Mẫu biên bản kiểm tra quỹ
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 16
Mẫu biên bản kiếm kê hàng hóa
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 13
Mẫu biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận kế ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 12
Mẫu tờ trình đề nghị nhà cung cấp
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 14
Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 12