Bản mô tả công việc của kế toán trưởng trong các doanh nghiệp

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 3775   |   Lượt tải: 186    

Chia sẻ bài viết hữu ích

Chia sẻ thông tin hữu ích

Bản mô tả công việc của kế toán trưởng là tài liệu mô tả công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của vị trí kế toán trưởng. Ngoài ra, trong khuôn khổ bài viết này, Sàn kế toán còn muốn chia sẻ những yêu cầu công việc, cơ hội nghề nghiệp và mức thu nhập của vị trí kế toán trưởng.

 Nhiệm vụ cụ thể của một kế toán trưởng:

  1. Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt  động vận doanh của Cty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê.
  2. Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.
  3. Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.
  4. Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê .
  5. Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.
  6. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.
  7. Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.
  8. Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chính ngắn hạn.

Tiêu chuẩn để có thể đảm nhận được vị trí kế toán trưởng:

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán

Trình độ chuyên mộn: Có bằng kế toán trưởng

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh trình độ C trở lên

Kinh nghiệm thực tế: Tối thiểu 2 năm trở lên

Yêu cầu khác: Am hiểu lĩnh vực quản trị, ngoại giao. Giỏi trong các lĩnh vực của kế toán, tài chính, thống kê

Mức lương trung bình của một kế toán trưởng vào khoảng 15 triệu đến 30 triệu tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp và loại hình doanh nghiệp: Kế toán trưởng doanh nghiệp thương mại hay doanh nghiệp sản xuất, xây dựng...

Kích đây để xem Danh sách các công việc kế toán trưởng đang tuyển dụng trong Sàn kế toán


Podcast tình huống kế toán mới nhất

Danh sách khóa học

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x