Mẫu đề nghị chi phí tiếp khách (Settlement of Entertainment Expenses )- SONG NGỮ

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 1183   |   Lượt tải: 34    

Mẫu đề nghị chi phí tiếp khách (Settlement of Entertainment Expenses )- SONG NGỮ

Khi có khách quan trọng là các trường hợp các đối tác ký kết các hợp đồng lớn, dự án hoặc các công việc quan trọng khác của công ty thì bộ phận đề nghị tiếp khách sẽ lập phiếu đề nghị chi phí tiếp khách. Trong trường hợp nếu có khách đặc biệt và phải phát sinh yêu cầu tiếp khách này thì cá nhân đề nghị tiếp khách phải thực hiện viết phiếu đề nghị chi phí tiếp khách, sau đó chuyển lên cho người đứng đầu doanh nghiệp phê chuẩn. Yêu cầu tiếp khách có thể do người đứng đầu doanh nghiệp chủ đích chỉ định hoặc do các bộ phận, phòng ban đề xuất.

Nội dung của phiếu đề nghị tiếp khách bao gồm:

- Phần mở đầu: cá nhân, bộ phận đề nghị nêu rõ lý do đề nghị tiếp khách trình lên ban Giám đốc để xem xét và phê duyệt. Khi nêu lý do, cá nhân, bộ phận đề nghị cần ghi ngắn gọn, rõ ràng về lý do tiếp khách.

- Cá nhân, bộ phận đề nghị cần lập bảng biểu ghi rõ tên của khách và tên của cán bộ tiếp khách để làm căn cứ xét duyệt tiếp khách.

- Nội dung tiếp khách: cá nhân, bộ phận đề nghị cần ghi chi tiết về những nội dung cần chuẩn bị khi đón khách và nêu các khoản chi phí cần có trong buổi tiếp khách đó.

- Đại diện bộ phận đề nghị ký xác nhận sau đó trình lên giám đốc xem xét và ký duyệt về Phiếu đề nghị tiếp khách.

Trong một số trường hợp nếu cần mang tài liệu quan trọng trong quá trình tiếp khách để ký kết hợp đồng. Công ty sẽ cần lập biên bản bàn giao tài liệu cho người thư ký hoặc người được phân công đi gặp khách hàng hôm đó.


Xem chi tiết biểu mẫu
(Vui lòng chia sẻ tài liệu để hiện nút tải xuống)
Tải xuống

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG SÀN KẾ TOÁN

Thực tập kế toán

Hình thức: Thực tập tại các công ty đã kiểm duyệt qua Sàn kế toán.

Loại việc: Thực tập hoặc làm Partime các công việc về kế toán.

Cam kết: Hỗ trợ tối đa thông tin và quyền lợi cho sinh viên thực tập.

Xem danh sách công ty

VIỆC LÀM KẾ TOÁN

Thông tin: Nhà tuyển dụng đã được xác thực qua hệ thống Sàn kế toán.

Loại việc: Tìm kiếm việc làm kế toán chi tiết đến từng Quận/Huyện.

Mô hình: Ứng viên sẽ trải qua thi trắc nghiệm trước khi nộp hồ sơ.

Xem tất cả tin đang tuyển

TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN

Trong hệ thống có sẵn ngân hàng đề thi phân chia theo loại hình doanh nghiệp.

 Đề thi liên tục được update từ những kế toán nhiều năm kinh nghiệm.

 Nhà tuyển dụng dùng để Test chuyên môn kế toán trước khi nộp hồ sơ.

Danh sách đề trắc nghiệm

ĐÀO TẠO ONE TO ONE

Hình thức: Gia sư kế toán trực tuyến, chỉ 1 kèm 1.

Giáo viên: Là những kế toán nhiều năm kinh nghiệm làm Part time.

Cam kết: Ký quỹ qua sàn kế toán, được lựa chọn và thay đổi giáo viên.

Xem danh sách giáo viên

CÁC MẪU TƯƠNG TỰ

Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 91 Bình luận : 2 Lượt xem : 1460
Mẫu phiếu thu (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 69 Bình luận : 4 Lượt xem : 1054
Mẫu giấy báo có theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 522 Bình luận : 1 Lượt xem : 3797
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 41 Bình luận : 0 Lượt xem : 824
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 860

CÁC MẪU MỚI NHẤT

Mẫu sổ nhật ký chung theo TT133 ( TIẾNG ANH)
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 15
Mẫu sổ nhật ký chung theo TT133 ( Ngoại tệ)
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 14
Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính thoe TT 200
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 15
Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính thoe TT 133
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 17
Mẫu bảng cân đối phát sinh các tài khoản theo ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 16

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×