Quy chế công tác phí

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 151   |   Lượt tải: 4    

 Điều 1.  Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

- Chế độ này quy định định mức công tác phí đối với tất cả cán bộ nhân viên đang làm việc tại Công ty TNHH AMATAX, được các cấp có thẩm quyền cử đi công tác trong và ngoài nước (nếu có).

          - Đối với một số trường hợp đặc biệt, chế độ công tác phí và các trợ cấp có thể được áp dụng theo các quy định khác do Giám Đốc Công ty ban hành.

Điều 2. Giải thích các khoản công tác phí:

          Công tác phí bao gồm các loại chi phí thường xuyên và phổ biến sau đây:

          1-“Chi phí đi lại” là khoản tiền chi mua vé máy bay, vé tàu, vé xe, tiền thuê phương tiện đi lại và các khoản chi phí hợp lệ khác phục vụ  cho nhu cầu công tác.

           2- “Chi phí lưu trú” là tiền phòng ngủ (không bao gồm các dịch vụ của khách sạn cung cấp) đối với  những trường hợp đi công tác từ 01 ngày trở lên, không kể thời gian đi trên máy bay, tàu lửa, các phương tiện đi lại khác trong thời gian đi công tác.

           3- “Phụ cấp công tác phí” là khoản chi nhằm hỗ trợ cho cán bộ nhân viên Công ty khi đi công tác có thêm tiền để trả đủ mức ăn bình thường hàng ngày và các dịch vụ tối thiểu phục vụ cho sinh hoạt cá nhân hàng ngày trong thời gian công tác.

           4- “Chi phí giao dịch” là khoản chi phí chiêu đãi khách mời của Công ty.

           5- “Chi phí khác” là khoản chi phí cho việc gi Fax, Internet, thư từ vì mục đích công vụ, chi phí in ấn, sao chụp tài liệu phục vụ cho chuyến đi công tác.

 

Điều 3. Các nguyên tắc chung

          1 - Những người được cử đi công tác tuyệt đối không được xem công tác phí là khoản thu nhập của bản thân hoặc để kết hợp giải quyết những nhu cầu riêng tư không có liên quan gì đến mục đích yêu cầu và nội dung chuyến đi công tác.

          2 - Trường hợp cán bộ nhân viên đi công tác mà phía mời chỉ đài thọ một phần các khoản chi phí thì phần còn lại sẽ được thanh toán theo quy định tại chương II Quy chế này.

          3 - Công tác phí chỉ được thanh toán tối đa bằng định mức được quy định trong quy chế này (trừ một số trường hợp đặc biệt phải được Giám Đốc chấp thuận thì được thanh toán vượt định mức). Hạn mức công tác phí quy định tại Quy Chế này có thể được Giám Đốc xem xét điều chỉnh lại cho phù hợp mỗi năm một lần.

4 - Người nào chưa nộp báo cáo thanh toán tiền công tác phí tạm ứng chuyến trước thì không được xét tạm ứng công tác phí cho chuyến kế tiếp.

          5 - Các định mức chi phí nêu tại Quy Chế này chưa bao gồm phần thuế GTGT và các khoản thuế khác (nếu có).

6. Khi có nhu cầu tiếp khách phải xin ý kiến chấp thuận của Giám Đốc trước bằng văn bản. Trong trường hợp gấp thì phải xin ý kiến qua điện thoại nhưng sau đó phải có văn bản bổ sung. Phải dự toán trước mức chi phí và được Giám đốc duyệt.


Danh sách khóa học

KHÓA HỌC SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN EXCEL 2020 CỦA MỘC LAN KETOANONLINE

Miễn phí 1,911

KHOÁ HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP DN THƯƠNG MẠI XUẤT KHẨU GỖ DÁN, VÁN ÉP - HOÀN THUẾ GTGT

399,000đ 262

KHOÁ HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHẬP KHẨU HÀNG TIÊU DÙNG

299,000đ 259

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CƠ KHÍ - KHÓA HỌC KẾ TOÁN SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

399,000đ 151

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TM KINH DOANH THÉP, HOÀN THUẾ GTGT HÀNG XUẤT KHẨU

499,000đ 135

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRONG LOẠI HÌNH DN TỔ CHỨC SỰ KIỆN

399,000đ 141

KHÓA HỌC KẾ TOÁN GIÁ THÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP SX THỨC ĂN CHĂN NUÔI

399,000đ 860

Khóa học ứng dụng Word và Microsoft Excel trong công việc kế toán

199,000đ 312

Khóa học kế toán tổng hợp trong công ty sản xuất thương mại gạch, bê tông

399,000đ 187

Khóa học đào tạo sử dụng phần mềm kế toán Misa SME.NET

Miễn phí 1,990

Xem thêm