Phân tích đặc thù kế toán trong loại hình doanh nghiệp may gia công

Loại file: .docx   |   Lượt xem: 561   |   Lượt tải: 45    

Chia sẻ bài viết hữu ích

Chia sẻ thông tin hữu ích

Hàng hóa gia công thường có :

 - Gia công trong nước

 - Gia công nước ngoài (bên nước ngoài ký hợp đồng với các DN trong nước gia công hàng hóa hoặc các DN trong nước thuê các đối tác nước ngoài gia công)

 Chi phí gia công :

- Bên đi thuê gia công

 - Bên nhận gia công 

Hạch toán kế toán:

Khi hạch toán qua 627 trước sau khi nhận lại sản phẩm đã gia công, kế toán dùng bảng phân bổ chi phí gia công tính giá thành sản phẩm rồi mới chuyển qua 154

 Khi xuất hàng đi gia công: 

Nợ 154: giá trị nguyên vật liệu

Có 152

 Chi phí gia công phát sinh

Nợ 627

Có 111, 112

 Nhận hàng gia công về

Nợ 154 : phí gia công

Có 627

 Tính giá thành phẩm

Nợ 155

Có 154 

 Xuất bán

Nợ 632

Có 155 

Nếu DN nhận gia công hàng hóa 

+ Khi nhận NVL ghi nợ TK 002

+ Xuất NVL gia công không hạch toán.

+ Phát sinh các chi phí trả khác 

Nợ TK 154

Nợ TK 133(nếu có)

Có TK 111,112,331( tập hợp chi phí gia công thuê SP cho đối tác)

+ Xuất trả hàng gia công:

Xuất HĐ GTGT

Nợ TK 632

Có TK 154 và 

Nợ TK 111,112,131

Có TK 511

Có TK 33311

Đồng thời ghi đơn Có TK 002

Trường hợp :

+ Trường hợp nếu bên nhận gia công không mua lại phế phẩm mà xuất trả lại bác hạch toán

Nợ TK 152

Có TK 154 -Cái này hạch toán như nhập phế liệu phế phẩm thu hồi từ quá trình Sx

 


Podcast tình huống kế toán mới nhất

Danh sách kế toán dịch vụ

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x