Mẫu sổ theo dõi TSCĐ, CCDC tại nơi sử dụng - Mẫu S22-DN

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 533   |   Lượt tải: 17    

1. Mục đích lập sổ theo dõi TSCĐ và CCDC:

- Sổ này dùng để ghi chép tình hình tăng, giảm tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại từng nơi sử dụng nhằm quản lý tài sản và dụng cụ đã được cấp cho các phòng, ban làm căn cứ để đối chiếu khi tiến hành kiểm kê định kỳ.

2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ:

- Mỗi đơn vị hoặc bộ phận (phân xưởng, phòng ban...) thuộc doanh nghiệp phải mở một sổ để theo dõi tài sản. Căn cứ vào chứng từ gốc về tăng, giảm tài sản để ghi vào sổ tài sản theo đơn vị sử dụng như sau:

- Cột A, B: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ tăng tài sản cố định và công cụ, dụng cụ.
- Cột C: Ghi tên nhãn hiệu TSCĐ và công cụ, dụng cụ
- Cột D: Ghi đơn vị tính (cái, chiếc...)
- Cột 1: Ghi số lượng
- Cột 2: Ghi nguyên giá TSCĐ hoặc đơn giá công cụ, dụng cụ
- Cột 3: Ghi số tiền (Cột 3 = Cột 1 x Cột 2)
- Cột E, G: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ ghi giảm tài sản cố định và công cụ, dụng cụ.
- Cột H: Ghi lý do giảm tài sản cố định và công cụ , dụng cụ
- Cột 4: Ghi số lượng tài sản cố định và công cụ, dụng cụ giảm
- Cột 5: Ghi nguyên giá tài sản cố định và giá trị công cụ, dụng cụ giảm.


Xem chi tiết biểu mẫu
(Vui lòng chia sẻ tài liệu để hiện nút tải xuống)
Tải xuống

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG SÀN KẾ TOÁN

Thực tập kế toán

Hình thức: Thực tập tại các công ty đã kiểm duyệt qua Sàn kế toán.

Loại việc: Thực tập hoặc làm Partime các công việc về kế toán.

Cam kết: Hỗ trợ tối đa thông tin và quyền lợi cho sinh viên thực tập.

Xem danh sách công ty

VIỆC LÀM KẾ TOÁN

Thông tin: Nhà tuyển dụng đã được xác thực qua hệ thống Sàn kế toán.

Loại việc: Tìm kiếm việc làm kế toán chi tiết đến từng Quận/Huyện.

Mô hình: Ứng viên sẽ trải qua thi trắc nghiệm trước khi nộp hồ sơ.

Xem tất cả tin đang tuyển

TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN

Trong hệ thống có sẵn ngân hàng đề thi phân chia theo loại hình doanh nghiệp.

 Đề thi liên tục được update từ những kế toán nhiều năm kinh nghiệm.

 Nhà tuyển dụng dùng để Test chuyên môn kế toán trước khi nộp hồ sơ.

Danh sách đề trắc nghiệm

ĐÀO TẠO ONE TO ONE

Hình thức: Gia sư kế toán trực tuyến, chỉ 1 kèm 1.

Giáo viên: Là những kế toán nhiều năm kinh nghiệm làm Part time.

Cam kết: Ký quỹ qua sàn kế toán, được lựa chọn và thay đổi giáo viên.

Xem danh sách giáo viên

CÁC MẪU TƯƠNG TỰ

Mẫu thẻ tài sản cố định (FIXED ASSET CARD)-SONG NGỮ ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 416
Mẫu sổ tài sản cố định theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 502
Mẫu sổ tài sản cố định theo theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 265
Mẫu sổ tài sản cố định (FIXED ASSET BOOK)- TIẾNG ...
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 753

CÁC MẪU MỚI NHẤT

Mẫu sổ nhật ký chung theo TT200 ( TIẾNG ANH)
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 8
Mẫu sổ nhật ký chung theo TT200 ( Ngoại tệ)
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 8
Mẫu sổ nhật ký chung theo TT133 ( Song ngữ ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 9
Mẫu sổ nhật ký chung theo TT200 ( Song ngữ ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 9
Mẫu sổ nhật ký chung theo TT133 ( TIẾNG ANH)
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 20

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×