Mẫu báo cáo về việc thanh lý tài sản của Công ty Cổ phần

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 5143   |   Lượt tải: 270    

Báo cáo thanh lý tài sản của công ty cổ phần là một thành phần trong Hồ sơ giải thể của công ty cổ phần được gửi đến phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Sàn kế toán cung cấp mẫu báo cáo về việc thanh lý tài sản của Công ty Cổ phần, mời người dùng tham khảo và tải về tại đây:


Đăng ký tư vấn x