Mẫu bảng cân đối tài khoản theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính

Loại file: .xlsx   |   Lượt xem: 859   |   Lượt tải: 37    

Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành vào ngày 26/08/2016  – Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ thay cho Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và được áp dụng vào ngày 01/01/2017.

Hướng dẫn lập bảng cân đối tài khoản theo thông tư 133.

1. Căn cứ lập Bảng cân đối tài khoản.

Bảng cân đối tài khoản được lập dựa trên:

–  Sổ Cái.

–  Bảng cân đối tài khoản kỳ trước.

2. Phương pháp lập Bảng cân đối tài khoản.

* Trước khi lập Bảng cân đối tài khoản.

  –  Phải hoàn thành việc ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp.

  –  Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các sổ có liên quan.

* Số liệu ghi vào Bảng cân đối tài khoản chia làm 2 loại.

–  Loại số liệu phản ánh số dư các tài khoản tại thời điểm đầu kỳ (Cột 1,2- Số dư đầu năm), tại thời điểm cuối kỳ (cột 5, 6 Số dư cuối năm).

Trong đó:

  Các tài khoản có số dư Nợ được phản ánh vào cột “Nợ”.

  Các tài khoản có số dư Có được phản ánh vào cột “Có”.

–  Loại số liệu phản ánh số phát sinh của các tài khoản từ đầu kỳ đến ngày cuối kỳ báo cáo (cột 3, 4 Số phát sinh trong tháng).

Trong đó:

    Tổng số phát sinh “Nợ” của các tài khoản được phản ánh vào cột “Nợ”.

    Tổng số phát sinh “Có” được phản ánh vào cột “Có”của từng tài khoản.

+  Cột A, B.

Ghi số hiệu tài khoản, tên tài khoản của tất cả các Tài khoản cấp 1 mà đơn vị đang sử dụng và một số Tài khoản cấp 2 cần phân tích.

+  Cột 1, 2 – “Số dư đầu kỳ”.

  • Phản ánh số dư ngày đầu tháng của tháng đầu năm (Số dư đầu năm báo cáo).

  • Số liệu để ghi vào các cột này được căn cứ vào: dòng Số dư đầu tháng của tháng đầu năm trên Sổ Cái. Hoặc căn cứ vào phần “Số dư cuối năm” của Bảng cân đối tài khoản năm trước.

+  Cột 3, 4 – “Số phát sinh trong kỳ”.

  • Phản ánh tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có của các tài khoản trong năm báo cáo.

  • Số liệu ghi vào phần này được căn cứ vào dòng “Cộng phát sinh lũy kế từ đầu năm” của từng tài khoản tương ứng trên Sổ Cái.

+  Cột 5, 6 – “Số dư cuối kỳ”.

  • Phản ánh số dư ngày cuối cùng của năm báo cáo.

  • Số liệu để ghi vào phần này được căn cứ vào số dư cuối tháng của tháng cuối năm báo cáo trên Sổ Cái hoặc được tính căn cứ vào các cột số dư đầu năm (cột 1, 2)số phát sinh trong năm (cột 3, 4) trên Bảng cân đối tài khoản năm này.

  • Số liệu ở cột 5, 6 được dùng để lập Bảng cân đối tài khoản năm sau.

* Sau khi ghi đủ các số liệu có liên quan đến các tài khoản.

 Phải thực hiện tổng cộng Bảng cân đối tài khoản.


Xem chi tiết biểu mẫu

(Vui lòng like hoặc chia sẻ fanpage để được nhận tài liệu mới nhất)
Tải xuống


QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG SÀN KẾ TOÁN

Thực tập kế toán

Hình thức: Thực tập tại các công ty đã kiểm duyệt qua Sàn kế toán.

Loại việc: Thực tập hoặc làm Partime các công việc về kế toán.

Cam kết: Hỗ trợ tối đa thông tin và quyền lợi cho sinh viên thực tập.

VIỆC LÀM KẾ TOÁN

Thông tin: Nhà tuyển dụng đã được xác thực qua hệ thống Sàn kế toán.

Loại việc: Tìm kiếm việc làm kế toán chi tiết đến từng Quận/Huyện.

Mô hình: Ứng viên sẽ trải qua thi trắc nghiệm trước khi nộp hồ sơ.

TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN

Trong hệ thống có sẵn ngân hàng đề thi phân chia theo loại hình doanh nghiệp.

 Đề thi liên tục được update từ những kế toán nhiều năm kinh nghiệm.

 Nhà tuyển dụng dùng để Test chuyên môn kế toán trước khi nộp hồ sơ.

ĐÀO TẠO ONE TO ONE

Hình thức: Gia sư kế toán trực tuyến, chỉ 1 kèm 1.

Giáo viên: Là những kế toán nhiều năm kinh nghiệm làm Part time.

Cam kết: Ký quỹ qua sàn kế toán, được lựa chọn và thay đổi giáo viên.

Mẫu báo cáo tình hình tài chính theo mẫu B01a-DNN_Thông ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 548
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP trực ...
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 560
Mẫu bảng cân đối kế toán theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 29 Bình luận : 0 Lượt xem : 696
Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo ...
Lượt tải : 41 Bình luận : 0 Lượt xem : 1453
Mẫu đề cương báo cáo - Báo cáo công tác ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 3
Mẫu bảng tổng hợp số liệu báo cáo về tình ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 8
Mẫu giấy nghỉ phép ra nước ngoài
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 12
Mẫu báo cáo tình hình trích lập, sử dụng quỹ ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 9
Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 13