Bảng đánh giá năng lực công nhân

Loại file: .xlsx   |   Lượt xem: 1137   |   Lượt tải: 16    

► Khi nào cần đánh giá nhân viên?

Việc đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp có thể được thực hiện khi:

- Kết thúc thời gian thử việc: đánh giá để quyết định có nhận nhân viên đó vào làm việc chính thức không?

- Định kỳ hàng tháng, quý, bán niên, năm: làm căn cứ khen thưởng, kỷ luật…

- Đến hạn xét tăng lương: để đưa ra quyết định tăng lương cho những nhân viên có năng lực làm việc tốt.

- Khi hết hạn hợp đồng làm việc: đưa ra quyết định có tái ký hợp đồng không.


Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

Đăng ký tư vấn x