100 sai phạm về hóa đơn

Loại file: .docx   |   Lượt xem: 23   |   Lượt tải: 3    

100 SAI PHẠM VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ, DOANH NGHIỆP BỊ XỬ PHẠT KHI THANH TRA THUẾ

 CĂN CỨ VĂN BẢN PHÁP LUẬT:

 Thông tư 39/2014/TT-BTC của BTC ; TT119/2014/TT-BTC ; TT số 26/2015/TT-BTC của BTC (VB hợp nhất sô 17/VBHN-BTC ngày 17/06/2015 : 39, 119, 26); TT37/2017/TT-BTC ngày 27.04.2017 thi hành kể từ ngày 12/6/2017.

TT số 32/2011/TT-BTC và Quyết định số 1209 /QĐ-BTC ngày 23/06/2015 về việc thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế

Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của BTC (hiệu lực 2/3/2014); + Thông tư

176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của BTC sửa đổi bổ sung một số (hiệu lực 15/12/2016) Luật kế toán 2015

Nghị định 174/2016/NĐ-CP của CP ngày 30/12/2016

Thông tư 10/2013/TTLT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTC ngày 26/6/2013.

 I. Sai phạm hóa đơn tài chính khi mua bán hàng hóa dẫn đến không được kê khai thuế GTGT, không tính vào chi phí được trừ năm 2017.

Quy định tại: Khoản 1, Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 5 Thông tư số 119/2014 và khoản 1 Điều 3 của TT26/2015.

 A. Các sai phạm thường gặp về nội dung bắt buộc khi mua bán hàng hóa

 1. Hóa đơn tài chính không có ngày tháng năm, kế toán thanh toán tự ghi bổ sung cho đủ nội dung bắt buộc
 2. Hóa đơn Ngày, tháng, năm trên hóa đơn và ngày tháng năm trên biên bản giao hàng không trùng nhau.
 3. Viết hóa đơn để vay ngân hàng, khi nào có tiền thì làm biên bản bàn giao
 4. Khách hàng viết hóa đơn trước để nhận tiền ứng của hợp đồng (hàng hóa, dịch vụ).
 5. Tháng 12/2016 khi giao hàng bên bán không có hóa đơn, khi bên mua trả tiền bên bán mới viết hóa đơn vào năm 2017.
 6. Mua hàng nhiều lần trong quý, viết hóa đơn cuối quý (có bẳng kê chi tiết nhiều lần mua hàng kèm theo)
 7. Hóa đơn bên bán bị nhảy cóc số (Mua hàng là có thật):

+ Trong tháng:

+ Khác tháng:

 1. Hóa đơn bị sai tên hoặc địa chỉ của bên bán hoặc bên mua (ghi không đầy đủ, không ghi rõ các nội dung,..): Tên , địa chỉ: Khoản 2, Điều 16 TT39/2014/TT-BTC:
 2. Hóa đơn bị sai mã số thuế của bên mua: + Hai bên chưa kê khai thuế.

+ Cả 2 bên mua và bán đã kê khai thuế.

+ Bên bán đã kê khai thuế, bên mua chưa kê khai thuế GTGT

 1. Hóa đơn tại tiêu thức tên hàng ghi: hàng hóa theo hợp đồng số …ngày…tháng…năm….hoặc ghi tên chung chung hoặc ghi tên hàng bằng tiếng Anh (đọc không hiểu).
 2. Hóa đơn không ghi số lượng x đơn giá nhưng vẫn có thành tiền (hóa đơn tiếp khách, hóa đơn vận chuyển, hóa đơn phòng ngủ,…)

+ Hàng hóa

+ Dịch vụ

 1. Thủ trưởng đơn vị không ký, đóng dấu treo hình vuông.

Phó giám đốc ký (DN có 2 đại diện trước pháp luật)


Danh sách khóa học

KHÓA HỌC SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN EXCEL 2020 CỦA MỘC LAN KETOANONLINE

Miễn phí 3,696

KHOÁ HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP DN THƯƠNG MẠI XUẤT KHẨU GỖ DÁN, VÁN ÉP - HOÀN THUẾ GTGT

399,000đ 496

KHOÁ HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHẬP KHẨU HÀNG TIÊU DÙNG

299,000đ 725

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CƠ KHÍ - KHÓA HỌC KẾ TOÁN SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

399,000đ 390

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TM KINH DOANH THÉP, HOÀN THUẾ GTGT HÀNG XUẤT KHẨU

499,000đ 310

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRONG LOẠI HÌNH DN TỔ CHỨC SỰ KIỆN

399,000đ 375

KHÓA HỌC KẾ TOÁN GIÁ THÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP SX THỨC ĂN CHĂN NUÔI

399,000đ 3,664

Khóa học ứng dụng Word và Microsoft Excel trong công việc kế toán

199,000đ 812

Khóa học kế toán tổng hợp trong công ty sản xuất thương mại gạch, bê tông

399,000đ 352

Khóa học đào tạo sử dụng phần mềm kế toán Misa SME.NET

Miễn phí 2,725

Xem thêm