Tin tức

Cán bộ thuế không được "ngâm" hồ sơ khai thuế chuyển nhượng bất động sản

Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 23/06/2022

Cán bộ thuế không được "ngâm" hồ sơ khai thuế chuyển nhượng bất động sản
Xem thêm

Hướng dẫn mức lương tối thiểu trả theo tuần, theo sản phẩm

Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 23/06/2022

Hướng dẫn mức lương tối thiểu trả theo tuần, theo sản phẩm
Xem thêm

Công ty cũ không chốt sổ BHXH, người lao động phải làm gì?

Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 22/06/2022

Công ty cũ không chốt sổ BHXH, người lao động phải làm gì?
Xem thêm

Không chốt sổ BHXH cho lao động nghỉ ngang, công ty có bị phạt?

Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 22/06/2022

Không chốt sổ BHXH cho lao động nghỉ ngang, công ty có bị phạt?
Xem thêm

Doanh nghiệp được nợ tiền BHXH trong bao lâu?

Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 21/06/2022

Doanh nghiệp được nợ tiền BHXH trong bao lâu?
Xem thêm

Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp mới nhất

Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 21/06/2022

Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp mới nhất
Xem thêm

Quy định đóng BHXH đối với người lao động được trả lương bằng ngoại tệ

Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 19/06/2022

Quy định đóng BHXH đối với người lao động được trả lương bằng ngoại tệ
Xem thêm

Người lao động không đóng bảo hiểm xã hội có được không?

Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 19/06/2022

Người lao động không đóng bảo hiểm xã hội có được không?
Xem thêm

Doanh nghiệp chốt sổ bảo hiểm xã hội cần những thủ tục gì?

Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 18/06/2022

Doanh nghiệp chốt sổ bảo hiểm xã hội cần những thủ tục gì?
Xem thêm

Công ty nợ tiền BHXH, người lao động có hủy quá trình đóng BHXH được không?

Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 18/06/2022

Công ty nợ tiền BHXH, người lao động có hủy quá trình đóng BHXH được không?
Xem thêm
Đăng ký tư vấn x