Kế toán dịch vụ: Trần Nam Trung

  • Hạch toán kế toán, kê khai và nộp các báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, báo cáo tài chính cuối năm.
  • Cân đối lợi nhuận cho phù hợp với tình hình SXKD của doanh nghiệp.
  • Rà soát hoàn thiện sổ sách
  • Tư vấn hợp đồng chặt chẽ về thuế, luật doanh nghiệp, soát xét chứng từ kế toán, hợp đồng ...
  • Cuối năm quyết toán xong in đầy đủ chứng và sao lưu data gửi lại chủ doang nghiệp

15 năm kế toán thuế ở các công ty hoạt động trong các lĩnh vực: Cơ khí, xây dựng, sản xuất, xây lắp, thương mại....  

Năm: 2009_Tốt nghiệp ngành Kế Toán - Kiểm Toán_Trường ĐH Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Năm: 2014_Tốt nghiệp ngành Luật Kinh Doanh_Trường ĐH Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x