Mẫu TK1-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 204
Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 166
Mẫu công văn giải trình về việc chậm đăng ký ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 312
Mẫu danh sách giải quyết hưởng chế độ tai nạn ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 189
Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng
Lượt tải : 135 Bình luận : 0 Lượt xem : 3443
Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng, giấy ...
Lượt tải : 118 Bình luận : 0 Lượt xem : 1581
Mẫu giấy ủy quyền giao nhận chứng từ
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 169
Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 302
Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền
Lượt tải : 71 Bình luận : 0 Lượt xem : 1424
Mẫu báo giá sản phẩm phí dịch vụ - Tiếng ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 294
Mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 153
Mẫu công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 417