Mẫu hợp đồng kinh tế xây dựng mới nhất
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 189
Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 170
Mẫu giấy đề nghị tạm ứng hợp đồng
Lượt tải : 242 Bình luận : 0 Lượt xem : 4033
Mẫu giấy đề nghị xác nhận chữ ký
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 630
Mẫu báo cáo tổng hợp tình hình thu - chi ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 350
Mẫu phiếu đề xuất xử lý đơn
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 328
Phiếu đề xuất xử lý khiếu nại của đơn vị ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 203
Mẫu Công văn giải thể doanh nghiệp
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 324
Mẫu công văn xác nhận đóng BHXH ở nơi khác
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 164
Mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm xã hội
Lượt tải : 57 Bình luận : 0 Lượt xem : 1050
Giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 371
Mẫu phiếu hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT tự nguyện
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 146