Phần mềm kế toán miễn phí Cost Accounting 16.12 phiên bản ngôn ngữ Fox dùng được cả TT133 và TT200

Loại file: .   |   Lượt xem: 6278   |   Lượt tải: 733    

Đây là một phiên bản phần mềm kế toán miễn phí được viết trên ngôn ngữ Fox. Chương trình đơn giản gọn nhẹ, tuy nhiên đầy đủ các phân hệ nghiệp vụ kế toán.

Giao diện của phần mềm

Giao diện phần mềm kế toán miễn phí Cost Accounting

Phần mềm bao gồm đầy đủ các phân hệ dùng cho kế toán bao gồm:

+ Hệ thống

+ Kế toán tổng hợp

+ Kế toán bán hàng

+ Kế toán mua hàng

+ Kế toán hàng tồn kho

+ Kế toán tài sản cố định

+ Kế toán công cụ dụng cụ

+ Kế toán chi phí và tính giá thành

+ Kế toán giá thành công trình

+ Báo cáo thuế

+ Báo cáo các trường tự do

Để có thể tìm hiểu sâu hơn về cách sử dụng của phần mềm các bạn có thể truy cập vào trang web gốc của nhà  cung cấp để xem hướng dẫn sử dụng: Xem hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán miễn phí Cost Accounting 16.12

Trang web hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán miễn phí

Các bạn nhấn vào nút "Tải xuống" để tải phần mềm kế toán miễn phí về sử dụng. Sàn kế toán chúc các bạn cài đặt thành công.

Sau khi tải về thành công các bạn có thể xem Video hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán theo đường Link Youtube này: https://www.youtube.com/watch?v=Mf6sLqLvo0c

 


(Vui lòng chia sẻ tài liệu để hiện nút tải xuống)
Tải xuống
Đăng ký tư vấn x