Tờ khai lệ phí trước bạ, nhà đất mẫu 01/LPTB
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 142
Kế hoạch tiến hành thanh tra
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 238
Mẫu bảng kê khai lại giá thuốc sản xuất trong ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 137
Mẫu 01-1/BK-CNKD: Bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 225
Mẫu tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 314
Mẫu số 01/NĐAT: Tờ khai thuế nhà, đất (áp dụng ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 157
Mẫu số 02/NĐAT: Tờ khai thuế nhà, đất (áp dụng ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 141
Mẫu số 05/BCTC: Báo cáo tổng hợp thu thuế tạm ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 130
Mẫu 03-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế dùng cho hộ ...
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 304
Mẫu 08-MST: Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 188
Mẫu bản kê khai thông tin đăng ký thuế
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 226
Mẫu số 10-MST: Giấy chứng nhận đăng ký thuế
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 292

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

Đăng ký tư vấn x