Mẫu số 01-5/GTGT : Bảng kê số thuế GTGT đã ...
Lượt tải : 39 Bình luận : 0 Lượt xem : 1574
Mẫu số 01-6/GTGT : Bảng phân bổ thuế GTGT cho ...
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 1788
Mẫu số 03/GTGT : Tờ khai thuế GTGT dành cho ...
Lượt tải : 41 Bình luận : 0 Lượt xem : 893
Mẫu số 04/GTGT : Tờ khai thuế GTGT dành cho ...
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 903
Mẫu số 05/GTGT : Tờ khai thuế GTGT tạm nộp ...
Lượt tải : 43 Bình luận : 0 Lượt xem : 1150
Mẫu số 06/GTGT : Đăng ký áp dụng phương pháp ...
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 649
Mẫu số 01/TTĐB : Tờ khai thuế TTĐB
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 605
Mẫu số 01-1/TTĐB : Bảng kê hóa đơn hàng hóa, ...
Lượt tải : 41 Bình luận : 0 Lượt xem : 1335
Mẫu số 01-2/TTĐB : Bảng kê hóa đơn hàng hóa ...
Lượt tải : 31 Bình luận : 0 Lượt xem : 1085
Mẫu số 01/TAIN : Tờ khai thuế tài nguyên
Lượt tải : 51 Bình luận : 0 Lượt xem : 1061
Mẫu số 02/TAIN : Tờ khai quyết toán thuế tài ...
Lượt tải : 49 Bình luận : 0 Lượt xem : 1118
Mẫu số 01/TAIN-DK : Tờ khai thuế tài nguyên tạm ...
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 910

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x