Mẫu số 01-5/GTGT : Bảng kê số thuế GTGT đã ...
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 1154
Mẫu số 01-6/GTGT : Bảng phân bổ thuế GTGT cho ...
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 1243
Mẫu số 03/GTGT : Tờ khai thuế GTGT dành cho ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 565
Mẫu số 04/GTGT : Tờ khai thuế GTGT dành cho ...
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 567
Mẫu số 05/GTGT : Tờ khai thuế GTGT tạm nộp ...
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 746
Mẫu số 06/GTGT : Đăng ký áp dụng phương pháp ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 414
Mẫu số 01/TTĐB : Tờ khai thuế TTĐB
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 395
Mẫu số 01-1/TTĐB : Bảng kê hóa đơn hàng hóa, ...
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 862
Mẫu số 01-2/TTĐB : Bảng kê hóa đơn hàng hóa ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 722
Mẫu số 01/TAIN : Tờ khai thuế tài nguyên
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 765
Mẫu số 02/TAIN : Tờ khai quyết toán thuế tài ...
Lượt tải : 31 Bình luận : 0 Lượt xem : 720
Mẫu số 01/TAIN-DK : Tờ khai thuế tài nguyên tạm ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 603

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

Đăng ký tư vấn x