Việc làm kế toán

Thời gian nghỉ trong giờ làm việc có được tính lương?

Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 09/03/2022

Thời gian nghỉ trong giờ làm việc có được tính lương?
Xem thêm

Thanh lý hàng tồn kho cần những thủ tục gì?

Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 09/01/2022

Thanh lý hàng tồn kho cần những thủ tục gì?
Xem thêm

Giảm 50% phí thẩm định cấp giấy phép xuất, nhập khẩu chất phóng xạ

Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 24/12/2021

Giảm 50% phí thẩm định cấp giấy phép xuất, nhập khẩu chất phóng xạ
Xem thêm

KPI là gì? Người nhận lương KPI cần lưu ý những gì?

Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 11/12/2021

KPI là gì? Người nhận lương KPI cần lưu ý những gì?
Xem thêm

Điều kiện tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các ngân hàng

Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 27/11/2021

Điều kiện tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các ngân hàng
Xem thêm

Làm việc bao lâu thì được công ty tăng lương?

Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 25/11/2021

Làm việc bao lâu thì được công ty tăng lương?
Xem thêm

Nhớ lấy tiền trợ cấp thôi việc nếu có thời gian thử việc, nghỉ thai sản

Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 25/11/2021

Nhớ lấy tiền trợ cấp thôi việc nếu có thời gian thử việc, nghỉ thai sản
Xem thêm

Hết hạn hợp đồng trong thời gian nghỉ thai sản, có được ký tiếp?

Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 24/11/2021

Hết hạn hợp đồng trong thời gian nghỉ thai sản, có được ký tiếp?
Xem thêm

Đóng bảo hiểm thất nghiệp thế nào để hưởng đến 22 triệu/tháng

Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 23/11/2021

Đóng bảo hiểm thất nghiệp thế nào để hưởng đến 22 triệu/tháng
Xem thêm

Hiểu đúng về “Giấy chứng nhận không cùng chi trả BHYT trong năm”

Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 23/11/2021

Hiểu đúng về “Giấy chứng nhận không cùng chi trả BHYT trong năm”
Xem thêm
Đăng ký tư vấn x