Đề thi tuyển kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương bằng phương pháp trắc nghiệm.

Mã đề thi : MD238

Số câu : 15 câu

Thời gian : 15 phút

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm

- Khi thoát khỏi trang chương trình sẽ tự động nộp bài

- Kết quả bài thi sẽ được gửi về nhà tuyển dụng hoặc Email của người lập phòng thi

- User đăng nhập sẽ chỉ được làm bài 1 lần duy nhất, đã thoát ra không đăng nhập lại để làm đề thi đó được nữa

- Các câu hỏi trắc nghiệm, tích vào để lựa chọn câu trả lời

- Kiểm tra nguồn điện và internet để đảm bảo ổn định trong quá trình làm bài thi.

- Đề thi thử, không cần đăng nhập tài khoản.

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x