Giáo viên Trần Văn Đại

Cổng đào tạo / Giáo viên Trần Văn Đại

Sàn kế toán chuẩn bị ra mắt MXH giành riêng cho kế toán.

Các bước chọn giáo viên

Trần Văn Đại

Giáo viên : Trần Văn Đại

Trần Văn Đại

Số điện thoại : *********

Email : *********

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ : Quận Long Biên - Hà Nội

Địa chỉ cụ thể : số 12 ngõ 34 quận Long Biên

Đánh giá :

Dịch vụ Thuế

Thời gian : Buổi tối

Giá khóa học : 5,000,000 đ


Giới thiệu công việc làm thêm :

Kê khai thuế trong dịch vụ kế toán trọn gói: • Khai thuê môn bài hàng năm. • Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý gửi cơ quan thuế • Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm • Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm • Lập báo cáo quyết toán các loại thuế liên quan khác • Lập báo cáo tài chính • Thông báo cho doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh Các nghiệp vụ kế toán: • Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán • Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh • Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật • Hoạch toán và ghi sổ sách các chứng từ • Lập và in các loại sổ sách kế toán theo qui định • Đứng tên nhân viên làm kế toán cho doanh nghiệp • Bổ nhiệm, đứng tên kế toán trưởng cho doanh nghiệp Tư vấn, giải trình thuế: • Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế • Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện • Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu • Làm việc với công ty kiểm toán • Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện Giao nhận chứng từ và nộp các báo cáo: • Nhận các chứng từ từ khách hàng. • Nộp báo cáo thuế cho cơ quan thuế • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Nội dung làm thêm :

Với kinh nghiệm làm kế toán của mình, Tôi làm  được các công việc

 

Hàng ngày tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán.

Cuối tháng lập báo cáo  thuế GTGT, thuế TNCN và nộp tiền thuế cho cơ quan thuế(nếu có).

Hàng quý làm báo cáo thuế tháng của quý đó và báo cáo quý cho thuế GTGT,thuế TNCN, thuế TNDN và báo cáo sử dụng hóa đơn.

Cuối năm lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm, báo cáo thuế TNDN quý IV và báo cáo quyết toán thuế TNCN.

Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

 Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra.

Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn Cty ,phân loại theo thuế suất .

Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn Cty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ .

Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách , tồn đọng ngân sách ,hoàn thuế của Cty .

Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở, giữa báo cáo với quyết toán.

Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới , đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.

Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh .

Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất.

Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đánh số thứ tự để dễ truy tìm , phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp đề xuất biện pháp xử lý .

Hàng tháng lập chứng từ báo cáo thuế.

Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế .

Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT ,VCNB theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.

Kiểm tra đối chiếu biên bản trả ,nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh

Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế ,soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty để cơ sở biết thực hiện.

Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng ,thu nhập doanh nghiệp ,nộp ngân sách.

Cập nhật theo dõi việc giao nhận hoá đơn (mở sổ giao và ký nhận).

Theo dõi tình hình giao nhận hoá đơn các đơn vị cơ sở.

Hàng quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.

Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở.

Đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh ,hoặc thanh huỷ theo qui định của Luật thuế hiện hành.

Khi cung cấp số liệu liên quan đến nghiệp vụ do mình phụ trách đều phải có sự đồng ý của BGĐ hoặc Kế toán Trưởng.

Thời gian (năm) : 2003 - 2007

Trường học : Đại học Kinh Tế Quốc Dân

Ngành học : Kê toán - tài chính

Trình độ : Đại học

Trạng thái : Đã tốt nghiệp


Thời gian (năm) : 2010 - Đến nay

Tên công ty : Công ty TNHH Thăng Long

Vị trí công việc : kế toán thuế

Mô tả công việc :

-Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.
-Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào và đầu ra.
-Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của công ty và phân loại theo thuế suất.
-Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn công ty theo tỷ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ.
-Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách và hoàn thuế của công ty.
-Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.
-Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kì hoặc đột suất.
-Kiểm tra, truy tìm các hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan.
-Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở, toàn công ty.
-Kiểm tra, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế.
-Lập bảng kê danh sách dự trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.
-Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
-Cập nhật, theo dõi tình hình sử dụng trao đổi hóa đơn.
-Chấp hành nguyên tắc bảo mật..


+ Nộp thuế Môn Bài 
+ Quyết toán thuế TNDN
+ Quyết toán thuế TNCN
+ Lập Báo cáo tài chính: - Bảng Cân đối Kế toán
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo Tài chính
- Bảng Cân đối số phát sinh Tài khoản

 


Giới thiệu bản thân

Với trên 9 năm làm việc kế toán thuế tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm như:
- Kê khai thuế GTGT, Thuế TNCN hàng tháng, hàng quý.
- Lập BCTC năm, Quyết toán thuế TNCN, QT thuế TNDN năm.
- Cẩn thận, chi tiết trong việc in sổ sách kế toán hàng năm.
- Làm mọi thủ tục liên quan đến kế toán thuế của công ty.
- Có kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm, ngân hàng,...
- Ngoài ra tôi sử dụng thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt phần mềm kế toán Fast, Misa,
Accoss, tôi có khả năng tiếp cận phần mền trong thời gian ngắn.

Giáo viên có trình độ tương đương

Phạm Thu Thuỷ

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ : Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Đánh giá :

Nguyễn Văn Thắng

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ : Tân Yên - Bắc Giang

Đánh giá :

Phùng Thị Hoa

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ : Quận Đống Đa - Hà Nội

Đánh giá :

Đặng Trang

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ : Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đánh giá :

Đỗ Thị Trang

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ : Quận Hà Đông - Hà Nội

Đánh giá :

Nguyễn Thị Trang

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ : Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Đánh giá :

Nguyễn thị hà

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ : Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Đánh giá :

Nguyễn Thị Dung

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ : Quận 8 - TP Hồ Chí Minh|TPHCM

Đánh giá :

Thùy Dung

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ : Vinh - Nghệ An

Đánh giá :

Ms Quyên

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ : Hưng Yên - Hưng Yên

Đánh giá :

Phan Sao

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ : Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Đánh giá :

Nguyễn phi trạng

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ : Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh|TPHCM

Đánh giá :

Bùi Thị Linh

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ : Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh|TPHCM

Đánh giá :

Nguyễn Thị Thu Ba

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ : Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh|TPHCM

Đánh giá :

Nguyễn Thị Thu Hương

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ : Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Đánh giá :

nguyen thang

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ : Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Đánh giá :
;

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×
Đăng ký tư vấn x