Giáo viên Nguyễn phi trạng

Cổng đào tạo / Giáo viên Nguyễn phi trạng

Các bước chọn giáo viên

Nguyễn phi trạng

Giáo viên : Nguyễn phi trạng

Nguyễn phi trạng

Số điện thoại : *********

Email : *********

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ : Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh|TPHCM

Địa chỉ cụ thể : 572 /19 âu cơ . Phường 10 . Quận tân bình

Đánh giá :

Đào tạo one to one (Kế toán tổng hợp, kế toán nội bộ)

Thời gian : 5 ngày /tuần

Giá khóa học : 1,000,000 đ


Giới thiệu công việc làm thêm :

Đây là khóa học chuyên sâu về thực hành kế toán nội bố, kế toán tổng hợp, kinh nghiệm tôi trải qua trong nghề kế toán Tôi hoàn toàn giụp được các Bạn kế toàn mới vào nghề, cũng như các bạn sinh viên nâng cao trình độ

Nội dung làm thêm :

Buổi đầu : Làm quen

Buổi 2: Giới thiệu về  khóa học

Buổi 3: Giới thiệu các bước sử dụng phần mềm kế toán : chú trọng vào các phần mền học viên chuyên dung như ( misa , vietsun , fast ,…) .

Buổi 4: Hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ, Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, và an toàn , Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác

 

Buổi 5: Lập các báo cáo hàng tuần, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của nhà quản trị doanh nghiệp

 

Buổi 6:  Kế toán thu chi (đóng vai trò của thủ quỹ)

 

Buổi 7:  Kế toán kho (Lập chứng từ xuất  nhập, nhập - xuất hàng căn cứ vào chứng tư ghi sổ theo dõi và quản lý luồng hàng qua kho lên báo cáo nhập xuất tồn hàng).

 

Buổi 8: Kế toán ngân hàng (Công việc của kế toán ngân hàng là ở tài khoản tại ngân hàng, lập uỷ nhiệm chi, séc rút tiền, nộp tiền vào tài khoản. Căn cứ vào chứng từ ghi sổ Theo dõi luồng tiền qua ngân hàng cuối tháng đối chiếu với sổ phụ ngân hàng và quản lý tiền tại ngân hàng).

 

Buổi 9: Kế toán tiền lương (Căn cứ vào quy định của doanh nghiệp mà kế toán tiền lương sẽ soạn thảo hợp đồng lao động, quản lý hợp đồng lao động, xây dựng Quy chế lương và các tính lương và thanh toán lương, quản lý và theo dõi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp).

 

Buổi 10: Kế toán bán hàng

+ Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty

+ Làm thẻ Vip khách hàng (nếu có)

+ Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán

+ Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hàng ngày báo cáo cho TP Kế toán.

+ Hỗ trợ Kế toán tổng hợp

+ Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ 

+ Theo dõi, tính chiết khấu cho khách hàng  

+ Hỗ trợ bộ phận kế toán khi cần 

Cuối ngày:

+ Cuối ngày vào bảng kê chi tiết các hoá đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT (nếu có) trong ngày

+ Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất, tồn vào cuối ngày.

Trên đây là những công việc mô tả, còn công việc cụ thể sẽ phải phụ thuộc vào cách thức làm việc của từng công ty, doanh nghiệp.

 

Buổi 11: Kế toán công nợ

+ Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.

+ Xác nhận (Release) hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán.

+ Kiểm tra công nợ.

+ Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng.

+ Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá, dịch vụ với các Chi nhánh/công ty.

+ Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt.

+ Công nợ tạm ứng và công nợ ủy thác ...

 

Trình độ: Cử nhân đại học tài chính kế toán 

Kinh nghiệm: 3 năm 

Mô tả công việc: làm kế toán nội bộ

Giới thiệu:

Tôi tốt nghiệp Đại học tài chính kế toán năm 2017 Sau khi tốt nghiệp tôi làm việc ở nhiều vị trí Kế toán khác kháu tại một số Công ty.
Với trên 3 năm làm việc sau khi ra trường tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm như:
- Kê khai thuế GTGT, Thuế TNCN hàng tháng, hàng quý.
- Lập BCTC năm, Quyết toán thuế TNCN, QT thuế TNDN năm.
- Cẩn thận, chi tiết trong việc in sổ sách kế toán hàng năm.
- Làm mọi thủ tục liên quan đến kế toán nội bộ của công ty.
- Có kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm, ngân hàng,...
- Ngoài ra tôi sử dụng thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt phần mềm kế toán Fast, Misa,
Accoss, tôi có khả năng tiếp cận phần mền trong thời gian ngắn
.

Thời gian đào tạo : 5 ngày / tuần , cầm tay chỉ việc , cho đến khi tự thân làm việc mới kết thúc ,...

Thời gian (năm) : 2014 - 2017

Trường học : Đại học tài chính kế toán

Ngành học : kế toán doanh nghiệp

Trình độ : Cao đằng

Trạng thái : đã tốt nghiệp


Thời gian (năm) : 2017-2018 -

Tên công ty : công ty TNHH khi đốt vịnh phát

Vị trí công việc : Nhân viên Kế Toán

Mô tả công việc : Đang cập nhập


Thời gian (năm) : 2018 - 2019

Tên công ty : Công TY TNHH thiết bị yori

Vị trí công việc : NHân viên kế toán nội bộ

Mô tả công việc : Đang cập nhập


Giới thiệu bản thân

Công việc làm thêm:

Đào tạo one to one  (Kế toán tổng hợp, kế toán nội bộ)

Giá khóa học: 1000.000 đ

Thời gian: 19h30-21h30 các ngày trong tuần

Giới thiệu công việc làm thêm:

Đây là khóa học chuyên sâu về thực hành kế toán nội bố, kế toán tổng hợp, kinh nghiệm tôi trải qua trong nghề kế toán Tôi hoàn toàn giụp được các Bạn kế toàn mới vào nghề, cũng như các bạn sinh viên nâng cao trình độ.

Nội dung làm thêm:

Buổi đầu : Làm quen

Buổi 2: Giới thiệu về  khóa học

Buổi 3: Giới thiệu các bước sử dụng phần mềm kế toán : chú trọng vào các phần mền học viên chuyên dung như ( misa , vietsun , fast ,…) .

Buổi 4: Hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ, Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, và an toàn , Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác

 

Buổi 5: Lập các báo cáo hàng tuần, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của nhà quản trị doanh nghiệp

 

Buổi 6:  Kế toán thu chi (đóng vai trò của thủ quỹ)

 

Buổi 7:  Kế toán kho (Lập chứng từ xuất  nhập, nhập - xuất hàng căn cứ vào chứng tư ghi sổ theo dõi và quản lý luồng hàng qua kho lên báo cáo nhập xuất tồn hàng).

 

Buổi 8: Kế toán ngân hàng (Công việc của kế toán ngân hàng là ở tài khoản tại ngân hàng, lập uỷ nhiệm chi, séc rút tiền, nộp tiền vào tài khoản. Căn cứ vào chứng từ ghi sổ Theo dõi luồng tiền qua ngân hàng cuối tháng đối chiếu với sổ phụ ngân hàng và quản lý tiền tại ngân hàng).

 

Buổi 9: Kế toán tiền lương (Căn cứ vào quy định của doanh nghiệp mà kế toán tiền lương sẽ soạn thảo hợp đồng lao động, quản lý hợp đồng lao động, xây dựng Quy chế lương và các tính lương và thanh toán lương, quản lý và theo dõi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp).

 

Buổi 10: Kế toán bán hàng

+ Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty

+ Làm thẻ Vip khách hàng (nếu có)

+ Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán

+ Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hàng ngày báo cáo cho TP Kế toán.

+ Hỗ trợ Kế toán tổng hợp

+ Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ 

+ Theo dõi, tính chiết khấu cho khách hàng  

+ Hỗ trợ bộ phận kế toán khi cần 

Cuối ngày:

+ Cuối ngày vào bảng kê chi tiết các hoá đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT (nếu có) trong ngày

+ Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất, tồn vào cuối ngày.

Trên đây là những công việc mô tả, còn công việc cụ thể sẽ phải phụ thuộc vào cách thức làm việc của từng công ty, doanh nghiệp.

 

Buổi 11: Kế toán công nợ

+ Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.

+ Xác nhận (Release) hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán.

+ Kiểm tra công nợ.

+ Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng.

+ Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá, dịch vụ với các Chi nhánh/công ty.

+ Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt.

+ Công nợ tạm ứng và công nợ ủy thác ...

 

Trình độ: ok

Kinh nghiệm: ok

Mô tả công việc: làm kế toán nội bộ

Giới thiệu:

Tôi tốt nghiệp Đại học tài chính kế toán năm 2017 Sau khi tốt nghiệp tôi làm việc ở nhiều vị trí Kế toán khác kháu tại một số Công ty.
Với trên 3 năm làm việc sau khi ra trường tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm như:
- Kê khai thuế GTGT, Thuế TNCN hàng tháng, hàng quý.
- Lập BCTC năm, Quyết toán thuế TNCN, QT thuế TNDN năm.
- Cẩn thận, chi tiết trong việc in sổ sách kế toán hàng năm.
- Làm mọi thủ tục liên quan đến kế toán nội bộ của công ty.
- Có kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm, ngân hàng,...
- Ngoài ra tôi sử dụng thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt phần mềm kế toán Fast, Misa,
Accoss, tôi có khả năng tiếp cận phần mền trong thời gian ngắn
.

Giáo viên có trình độ tương đương

Phạm Thu Thuỷ

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ : Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Đánh giá :

Nguyễn Văn Thắng

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ : Tân Yên - Bắc Giang

Đánh giá :

Phùng Thị Hoa

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ :

Đánh giá :

Đặng Trang

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ :

Đánh giá :

Đỗ Thị Trang

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ : Quận Hà Đông - Hà Nội

Đánh giá :

Nguyễn Thị Trang

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ :

Đánh giá :

Nguyễn thị hà

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ :

Đánh giá :

Nguyễn Thị Dung

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ : Quận 8 - TP Hồ Chí Minh|TPHCM

Đánh giá :

Thùy Dung

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ : Vinh - Nghệ An

Đánh giá :

Ms Quyên

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ : Hưng Yên - Hưng Yên

Đánh giá :

Phan Sao

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ :

Đánh giá :

Bùi Thị Linh

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ : Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh|TPHCM

Đánh giá :

Nguyễn Thị Thu Ba

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ : Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh|TPHCM

Đánh giá :

Nguyễn Thị Thu Hương

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ :

Đánh giá :

nguyen thang

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ : Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Đánh giá :

Trần Văn Đại

Lĩnh vực : Đang cập nhật

Địa chỉ :

Đánh giá :
;

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !