Giáo viên TRẦN THỊ KIM LOAN

Cổng đào tạo / Giáo viên TRẦN THỊ KIM LOAN

Các bước chọn giáo viên

TRẦN THỊ KIM LOAN

Giáo viên : TRẦN THỊ KIM LOAN

TRẦN THỊ KIM LOAN

Số điện thoại : *********

Email : *********

Lĩnh vực : Công ty xây dựng

Địa chỉ : Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh|TPHCM

Địa chỉ cụ thể : 50/34 NGUYEN THUONG HIEN

Đánh giá :

Đang cập nhập thông tin

Giới thiệu bản thân

Mình có kinh nghiệm về khai báo thuế, quyết toán thuế năm và các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế Thoán

Giáo viên có trình độ tương đương