Giáo viên Đoàn Thị Thơm

Cổng đào tạo / Giáo viên Đoàn Thị Thơm

Sàn kế toán chuẩn bị ra mắt MXH giành riêng cho kế toán.

Các bước chọn giáo viên

Đoàn Thị Thơm

Giáo viên : Đoàn Thị Thơm

Đoàn Thị Thơm

Số điện thoại : *********

Email : *********

Lĩnh vực : Công ty xây dựng

Địa chỉ : Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Địa chỉ cụ thể : 334 Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đánh giá :

Đang cập nhập thông tin

Thời gian (năm) : 2011 - 2015

Trường học : Đại Học Hàng Hải Việt Nam

Ngành học : Quản trị tài chính kế toán

Trình độ : Tốt nghiệp đại học

Trạng thái : Đã tốt nghiệp


Thời gian (năm) : 2015 - 2019

Tên công ty : Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật và công nghệ THT

Vị trí công việc : Kế toán

Mô tả công việc :

kiểm soát thu chi, xuất thóa oơn. Soạn thảo hợp đồng, công văn tạm ứng, thanh toán

Giao dịch với ngân hàng

Làm vi ệcvới cơ quna bảo hiểm

c ókinh nghiệm quyết toán thuế


Giới thiệu bản thân

Đang cập nhật thông tin

Giáo viên có trình độ tương đương