Giáo viên Tống Thị Giang

Cổng đào tạo / Giáo viên Tống Thị Giang

Các bước chọn giáo viên

Tống Thị Giang

Giáo viên : Tống Thị Giang

Tống Thị Giang

Số điện thoại : *********

Email : *********

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Quận Hà Đông -

Địa chỉ cụ thể : Tổ 7, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Đánh giá :

Dịch vụ Thuế

Thời gian : Past time

Giá khóa học : 500,000 đ


Giới thiệu công việc làm thêm :

Với 7 năm trong nghề kế toán và nhiều lần quyết toán thuế, Tôi đã trài qua làm kế toán thuế, kế toán tổng hợp, Tôi hoàn toàn đầy đủ kinh nghiệm và trách nhiệm để làm kế toán thuế cho Doanh nghiệp các bạn

Nội dung làm thêm :

Hàng ngày tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán.

Cuối tháng lập báo cáo  thuế GTGT, thuế TNCN và nộp tiền thuế cho cơ quan thuế(nếu có).

Hàng quý làm báo cáo thuế tháng của quý đó và báo cáo quý cho thuế GTGT,thuế TNCN, thuế TNDN và báo cáo sử dụng hóa đơn.

Cuối năm lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm, báo cáo thuế TNDN quý IV và báo cáo quyết toán thuế TNCN.

Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Trình độ: Cao đẳng

Kinh nghiệm: Đã làm kế toán nội bộ, kế toán tổng hợp , hiện tại đang giữ chức vụ kế toán trưởng của công ty thương mại chuyên cung cấp thực phẩm sạch trong địa bàn thành phố Hà Nội.

- Kê khai thuế GTGT, Thuế TNCN hàng tháng, hàng quý.
- Lập BCTC năm, Quyết toán thuế TNCN, QT thuế TNDN năm.
- Cẩn thận, chi tiết trong việc in sổ sách kế toán hàng năm.
- Làm mọi thủ tục liên quan đến kế toán thuế của công ty.
- Có kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm, ngân hàng,...
- Ngoài ra tôi sử dụng thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt phần mềm kế toán Fast, Misa,
Accoss, tôi có khả năng tiếp cận phần mền trong thời gian ngắn.

 Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra.

Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn Cty ,phân loại theo thuế suất .

Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn Cty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ .

Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách , tồn đọng ngân sách ,hoàn thuế của Cty .

Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở, giữa báo cáo với quyết toán.

Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh .

Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất.

Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đánh số thứ tự để dễ truy tìm , phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp đề xuất biện pháp xử lý .

Hàng tháng lập chứng từ báo cáo thuế.

Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế .

Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT ,VCNB theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.

Kiểm tra đối chiếu biên bản trả ,nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh

Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng ,thu nhập doanh nghiệp ,nộp ngân sách.

Cập nhật theo dõi việc giao nhận hoá đơn (mở sổ giao và ký nhận).

Theo dõi tình hình giao nhận hoá đơn các đơn vị cơ sở.

Hàng quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.

Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở.

Đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh ,hoặc thanh huỷ theo qui định của Luật thuế

hiện hành.

Khi cung cấp số liệu liên quan đến nghiệp vụ do mình phụ trách đều phải có sự đồng ý của BGĐ hoặc Kế toán Trưởng.

 

Thời gian (năm) : 2016 - 2016

Trường học : Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Thương Mại

Ngành học : kế toán DN

Trình độ : Cao đằng

Trạng thái : Đã tốt nghiệp


Thời gian (năm) : 2011 - 2013

Tên công ty : Công ty CP quảng cáo Phong Cách Mới

Vị trí công việc : Kế toán nội bộ

Mô tả công việc :

-Thu thập chứng từ hóa đơn mua bán hàng ngày

- Nhận file in , chuyển cho bộ phận kỹ thuật, lưu file

- Thu, chi hàng ngày

- Tính và chi lương cho nhân viên

-Lập và nộp tờ khai thuế hàng tháng, quý

-Hỗ trợ kế toán thuế làm báo cáo tài chính năm

-...

 

 


Thời gian (năm) : 2013 - 2016

Tên công ty : Công ty CP sản xuất và thương mại Sơn Hà Việt

Vị trí công việc : Kế toán nội bộ

Mô tả công việc :

-Thu thập chứng từ hóa đơn mua bán hàng ngày

- Thu, chi hàng ngày

- Tính và chi lương cho nhân viên

-Lập và nộp tờ khai thuế hàng tháng, quý

-Hỗ trợ kế toán thuế làm báo cáo tài chính năm

-Giao dịch ngân hàng


Thời gian (năm) : 2016 - 2019

Tên công ty : Công ty TNHH TM XNK Tâm Hòa

Vị trí công việc : Kế toán tổng hợp - Kế toán trưởng

Mô tả công việc :

-Thu thập xử lý hóa đơn đầu vào, đầu ra

-Giao dịch ngân hàng

-Tính và chi lương cho nhân viên

- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế, BHXH

-Lập và nộp tờ khai hàng quý, BCTC năm

-In sổ sách và lưu trữ chứng từ

-Lập hồ sơ vay ngân hàng

- Hỗ trợ phòng kinh doanh lập hợp đồng bán hàng , tham mưu với lãnh đạo để xây dựng giá bán phù hợp cho từng thời điểm, xây dựng bảng giá hàng bán

-Báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng

-Lập và kiểm soát thu- chi nội bộ , thuế

-Hỗ trợ phòng kinh doanh lập Hồ sơ năng lực công ty

-Thực hiện các thủ tục liên quan BHXH cho lao động.

-Hỗ trợ lãnh đạo trụ trì các buổi họp của công ty, tham mưu các giải pháp và khắc phục, xử lý những bất cập trong nội bộ.

-...


Giới thiệu bản thân

I) Công việc làm thêm:

Dịch vụ Thuế

Giá khóa học: 5.000.000 đ

Thời gian: Past time

Giới thiệu công việc làm thêm:

Với  7 năm trong nghề kế toán và nhiều lần quyết toán thuế, Tôi đã trài qua làm kế toán thuế, kế toán tổng hợp, Tôi hoàn toàn đầy đủ kinh nghiệm và trách nhiệm để làm kế toán thuế cho Doanh nghiệp các bạn .

Với kinh nghiệm làm kế toán của mình, Tôi làm  được các công việc

Hàng ngày tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán.

Cuối tháng lập báo cáo  thuế GTGT, thuế TNCN và nộp tiền thuế cho cơ quan thuế(nếu có).

Hàng quý làm báo cáo thuế tháng của quý đó và báo cáo quý cho thuế GTGT,thuế TNCN, thuế TNDN và báo cáo sử dụng hóa đơn.

Cuối năm lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm, báo cáo thuế TNDN quý IV và báo cáo quyết toán thuế TNCN.

Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

 Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra.

Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn Cty ,phân loại theo thuế suất .

Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn Cty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ .

Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách , tồn đọng ngân sách ,hoàn thuế của Cty .

Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở, giữa báo cáo với quyết toán.

Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới , đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.

Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh .

Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất.

Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đánh số thứ tự để dễ truy tìm , phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp đề xuất biện pháp xử lý .

 

Theo dõi tình hình giao nhận hoá đơn các đơn vị cơ sở.

Hàng quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.

Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở.

Đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh ,hoặc thanh huỷ theo qui định của Luật thuế hiện hành.

Khi cung cấp số liệu liên quan đến nghiệp vụ do mình phụ trách đều phải có sự đồng ý của BGĐ hoặc Kế toán Trưởng.

....

II) Trình độ:  Cao đẳng

III) Kinh nghiệm:  7 năm làm kế toán nội bộ, tổng hợp -thuế, kế toán trưởng

IV) Giới thiệu:

Với trên  7 năm làm việc sau khi ra trường tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm như:
- Kê khai thuế GTGT, Thuế TNCN hàng tháng, hàng quý.
- Lập BCTC năm, Quyết toán thuế TNCN, QT thuế TNDN năm.
- Cẩn thận, chi tiết trong việc in sổ sách kế toán hàng năm.
- Làm mọi thủ tục liên quan đến kế toán thuế của công ty.
- Có kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm, ngân hàng,...
- Ngoài ra tôi sử dụng thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt phần mềm kế toán Fast, Misa,
Accoss, tôi có khả năng tiếp cận phần mền trong thời gian ngắn.

 

 

Giáo viên có trình độ tương đương

GV - Sàn kế toán

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Quận Hà Đông - Hà Nội

Đánh giá :

Nguyễn Thị Ngọc

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Huyện Mê Linh -

Đánh giá :

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh|TPHCM

Đánh giá :

Trần Thị Kiều My

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh|TPHCM

Đánh giá :

Phạm Thủy

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh|TPHCM

Đánh giá :

Phạm Văn Tỉnh

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh|TPHCM

Đánh giá :

Nguyễn Thị Tươi

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Thuận Thành - Bắc Ninh

Đánh giá :

Hoàng Ngọc anh

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Quận Hà Đông -

Đánh giá :

Trần Thị Lan

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ :

Đánh giá :

TẠ THỊ NGỌC

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ :

Đánh giá :

Lê Thị Linh

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Đánh giá :

Nguyễn Th

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Đà Nẵng

Đánh giá :

Nguyễn Ngọc

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Bắc Giang - Bắc Giang

Đánh giá :

Nguyễn Thị Phương Thảo

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Thanh Hóa - Thanh Hóa

Đánh giá :

Ms Hà cầm tay chỉ việc

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Quận Hà Đông -

Đánh giá :

Mai Thanh Thủy

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Quận Hà Đông -

Đánh giá :
;

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !