Giáo viên Nguyễn Thị Ngọc

Cổng đào tạo / Giáo viên Nguyễn Thị Ngọc

Các bước chọn giáo viên

Nguyễn Thị Ngọc

Giáo viên : Nguyễn Thị Ngọc

Nguyễn Thị Ngọc

Số điện thoại : *********

Email : *********

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Huyện Mê Linh -

Địa chỉ cụ thể : Ngọc trì, mêm linh, hà nội

Đánh giá :

kế toán thuế

Thời gian : part-time

Giá khóa học : 2,000,000 đ


Giới thiệu công việc làm thêm :

Với 4 năm trong nghề kế toán và hai lần quyết toán thuế, Tôi hoàn toàn đầy đủ kinh nghiệm và trách nhiệm để làm kế toán thuế cho Doanh nghiệp các bạn

Nội dung làm thêm :

Với kinh nghiệm làm kế toán của mình, Tôi làm được các công việc.

Ø Hàng ngày tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán.

Ø Hàng tháng lập báo cáo  thuế GTGT, thuế TNCN và nộp tiền thuế cho cơ quan thuế(nếu có).

Ø Hàng quý lập và nộp báo cáo quý cho thuế GTGT,thuế TNCN, thuế TNDN và báo cáo sử dụng hóa đơn.

Ø Cuối năm lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm, báo cáo thuế TNDN quý IV và báo cáo quyết toán thuế TNCN.

Ø Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Ø Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra.

Ø Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách ,hoàn thuế của Cty .

Ø Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở, giữa báo cáo với quyết toán.

Ø Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất.

Ø Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đánh số thứ tự để dễ truy tìm , phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp đề xuất biện pháp xử lý .

Ø Hàng tháng lập chứng từ báo cáo thuế.

Ø Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế ,soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có    liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty để cơ sở biết thực hiện.

Ø Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách.

Ø Cập nhật theo dõi việc giao nhận hoá đơn (mở sổ giao và ký nhận).

Ø Theo dõi tình hình giao nhận hoá đơn các đơn vị cơ sở.

Ø Hàng quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.

Ø Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở.

Ø Khi cung cấp số liệu liên quan đến nghiệp vụ do mình phụ trách đều phải có sự đồng ý của BGĐ hoặc Kế toán Trưởng.

 

Thời gian (năm) : 2011 - 2015

Trường học : Đại học kinh tế và QTKD Thái Nguyên

Ngành học : kế toán tổng hợp

Trình độ : Tốt nghiệp đại học

Trạng thái : đã tốt nghiệp


Thời gian (năm) : 2015 - 2019

Tên công ty : Công ty TNHH ô tô & TBCD Sao Bắc và công ty TNHH CSM Việt Nam

Vị trí công việc : kế toán tổng hợp

Mô tả công việc :

III) Kinh nghiệm:

Mô tả công việc:

Ø Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao tài sản cố định, phân bổ CCDC, trích trước chi    phí, thuế GTGT,…

Ø Lập bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ.

Ø Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển.

Ø Tính lương cho cán bộ công nhân viên, thực hiện các khoản trích theo lương.

Ø Lập báo cáo thuế GTGT tháng, Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý.

Ø Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê hoá đơn GTGT đầu ra, đầu vào, thuế TNCN.

Ø Lập báo cáo theo yêu cầu của quản lý cấp trên: Ban giám đốc, Kế toán trưởng,…

Ø Theo dõi tình hình nộp ngân sách nhà nước, tồn đọng ngân sách.

Ø Lập tờ khai thuế môn bài, nộp thuế môn bài hàng năm.

Ø Kiểm tra số liệu kế toán giữa chi tiết và tổng hợp.

Ø Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Ø Lập bảng cân đối phát sinh tài khoản năm.

Ø Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN, thuế TNDN.

Ø Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, in sổ sách năm tài chính.


Giới thiệu bản thân

Tôi tốt nghiệp Đại Học kinh tế và QTKD Thái Nguyên  năm 2015. Sau khi tốt nghiệp tôi làm việc ở nhiều vị trí Kế toán khác kháu tại một số Công ty.
Với trên 4 năm làm việc sau khi ra trường tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm như:
- Kê khai thuế GTGT, Thuế TNCN hàng tháng, hàng quý.
- Lập BCTC năm, Quyết toán thuế TNCN, QT thuế TNDN năm.
- Cẩn thận, chi tiết trong việc in sổ sách kế toán hàng năm.
- Làm mọi thủ tục liên quan đến kế toán thuế của công ty.
- Có kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm, ngân hàng,...

Giáo viên có trình độ tương đương

GV - Sàn kế toán

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Quận Hà Đông - Hà Nội

Đánh giá :

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh|TPHCM

Đánh giá :

Trần Thị Kiều My

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh|TPHCM

Đánh giá :

Phạm Thủy

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh|TPHCM

Đánh giá :

Phạm Văn Tỉnh

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh|TPHCM

Đánh giá :

Nguyễn Thị Tươi

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Thuận Thành - Bắc Ninh

Đánh giá :

Tống Thị Giang

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Quận Hà Đông -

Đánh giá :

Hoàng Ngọc anh

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Quận Hà Đông -

Đánh giá :

Trần Thị Lan

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ :

Đánh giá :

TẠ THỊ NGỌC

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ :

Đánh giá :

Lê Thị Linh

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Đánh giá :

Nguyễn Th

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Đà Nẵng

Đánh giá :

Nguyễn Ngọc

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Bắc Giang - Bắc Giang

Đánh giá :

Nguyễn Thị Phương Thảo

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Thanh Hóa - Thanh Hóa

Đánh giá :

Ms Hà cầm tay chỉ việc

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Quận Hà Đông -

Đánh giá :

Mai Thanh Thủy

Lĩnh vực : Công ty thương mại

Địa chỉ : Quận Hà Đông -

Đánh giá :
;

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !