Giáo viên Phạm Thị Thu Hiền

Cổng đào tạo / Giáo viên Phạm Thị Thu Hiền

Sàn kế toán cần hợp tác các bạn kế toán > 5 năm kinh nghiệm để dạy kế toán Online.

Đào tạo kế toán miễn phí

Các bước chọn giáo viên

Phạm Thị Thu Hiền

Giáo viên : Phạm Thị Thu Hiền

Phạm Thị Thu Hiền

Số điện thoại : *********

Email : *********

Lĩnh vực : Công ty xây dựng

Địa chỉ : Cao Lãnh - Đồng Tháp

Địa chỉ cụ thể : P1

Đánh giá :

Đang cập nhập thông tin

Thời gian (năm) : 2010 - 2014

Trường học : Trường Đh Mở Tphcm

Ngành học : Kế toán - kiểm toán

Trình độ : Đại học

Trạng thái : Đã tốt nghiệp


Thời gian (năm) : 2018 - 2020

Trường học : Trường đh kinh tế tphcm

Ngành học : Quản trị kinh doanh

Trình độ : Thạc sĩ

Trạng thái : Đã hoàn thành đợi nhận bằng


Thời gian (năm) : 2014 - Đến nay

Tên công ty : Công ty cp xây lắp và vlxd đồng tháp

Vị trí công việc : Kế toán

Mô tả công việc : Đang cập nhập


Giới thiệu bản thân

Đang cập nhật thông tin

Giáo viên có trình độ tương đương