Giáo viên Nguyễn Minh Hòa

Cổng đào tạo / Giáo viên Nguyễn Minh Hòa

Sàn kế toán chuẩn bị ra mắt MXH giành riêng cho kế toán.

Các bước chọn giáo viên

Nguyễn Minh Hòa

Giáo viên : Nguyễn Minh Hòa

Nguyễn Minh Hòa

Số điện thoại : *********

Email : *********

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Đà Lạt - Lâm Đồng

Địa chỉ cụ thể : 39A/3 Tùng Lâm, P7, Đà Lạt, Lâm Đồng

Đánh giá :

Đang cập nhập thông tin

Thời gian (năm) : 2002 - 2005

Trường học : Đại Học Tài Chính Marketing

Ngành học : Kế toán và Kiểm toán

Trình độ : Cao đằng

Trạng thái : Đã tốt nghiệp


Thời gian (năm) : 2006 - 2008

Trường học : Đại Học Kinh Tế TP.HCM

Ngành học : Accounting And Auditing

Trình độ : Đại học

Trạng thái : Đã tốt nghiệp


Thời gian (năm) : 2008 - 2008

Trường học : Đại Học Kinh Tế TP.HCM

Ngành học : Kế toán trưởng

Trình độ : Đại học

Trạng thái : Đã tốt nghiệp


Thời gian (năm) : 2005 - 2007

Tên công ty : Công ty TNHH TM DV & Đầu Tư Đông Nam Á

Vị trí công việc : Kế toán viên

Mô tả công việc : Đang cập nhập


Thời gian (năm) : 2007 - 2009

Tên công ty : Công ty Tư Vấn Xây Dựng LS

Vị trí công việc : Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc : Đang cập nhập


Thời gian (năm) : 2009 - 2015

Tên công ty : Đang cập nhập

Vị trí công việc : Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng kiêm quản lý tài chính

Mô tả công việc :

Giám sát 4 thành viên, báo cáo trực tiếp Giám đốc tài chính

Trách nhiệm về Kế toán quản trị:

 • Phối hợp, hướng dẫn lập ngân sách hàng năm và ngân sách 6 tháng. Lập báo cáo theo dõi ngân sách hàng tháng.
 • Phân tích giá thành đơn vị của sản phẩm, theo dõi, giám sát các khoản chênh lệch của chi phí thực tế so với ngân sách.
 • Các báo cáo hàng tháng được lập và phân tích (P / L, B / S và CF) của công ty, tập trung vào việc phân tích lợi nhuận của sản phẩm, khách hàng - kênh và Doanh số trên đầu người.
 • Duy trì lịch báo cáo về trụ sở chính tại Nhật Bản vào ngày 5 hàng tháng..

Trách nhiệm về Kế toán Tài chính & Thuế:

- Quản lý tất cả các hoạt động kế toán bao gồm Lập hóa đơn, A / R, A / P, GL, Kế toán chi phí và Hàng tồn kho.

- Lập và duy trì thời khóa biểu báo cáo tổng kết hàng tháng cho từng nhân viên kế toán đến ngày thứ 5 lịch báo cáo.

- Quản lý và tuân thủ các yêu cầu báo cáo của cơ quan thuế v hồ sơ thuế (Thuế nhà thầu, TNCN, GTGT, TNDN và thuế tài nguyên). Cập nhật thường xuyên các thay đổi về quy định thuế và hướng dẫn chung cho phòng kế toán. Hỗ trợ giám đốc tài chính định kỳ chuẩn bị báo cáo chuyển giá.

- Duy trì và tuân thủ các chính sách của tập đoàn Kirin, các thủ tục và chính sách của công ty


Thời gian (năm) : 2015 - 2017

Tên công ty : Công ty Thực Phẩm Nipponham Việt Nam

Vị trí công việc : Trưởng phòng tài chính - kế toán

Mô tả công việc :

Công việc kế toán quản trị:

 • Đã xây dựng và duy trì bộ báo cáo quản lý và phân tích (Chi phí bán hàng, Tỷ suất lợi nhuận gộp, P / L, B / S Tỷ lệ dòng tiền, Doanh số trên mỗi nhân viên bán hàng, Doanh số trên mỗi kênh bán hàng)
 • Kiểm soát giá thành sản phẩm, chi phí hoạt động và tỷ suất lợi nhuận gộp của sản phẩm. Vốn lưu động được kiểm soát chặt chẽ.
 • Xây dựng lại quy trình dự báo và dự toán ngân sách năm 2016. Phối hợp với các bộ phận trong việc lập kế hoạch thực hiện năm và kiểm soát tổng thể ngân sách.
 • Dự báo kết quả kinh doanh sản xuất hàng tháng. Dòng tiền được quản lý và lập kế hoạch và tình hình tiền mặt hàng tuần / hàng tháng
 •  Trực tiếp chuẩn bị các gói báo cáo hàng tháng, hàng quý cho Công ty mẹ tại Nhật Bản.

 

Công việc kế toán tài chính:

 •  Điều chỉnh các chính sách và thủ tục liên quan đến kế toán & kiểm soát nội bộ (Thanh toán, hàng tồn kho).
 •  Cải thiện lịch trình báo cáo: Tất cả các giao dịch kế toán được hoàn thành toàn bộ vào ngày làm việc thứ 3, các báo cáo được hoàn thành để nộp vào ngày làm việc thứ 5 (bằng cách thiết lập lịch trình báo cáo cho mọi hoạt động kế toán).
 • Đã lập bản mô tả công việc, hướng dẫn thực hiện kế toán và hướng dẫn kiểm kho.
 • Chịu trách nhiệm về các báo cáo theo luật định (WHT, VAT, TNDN và TNCN) cho chính quyền địa phương và xử lý các vấn đề phát sinh vào cuối năm kiểm toán bên ngoài (Deloitte)


Thời gian (năm) : 2017 - 2021

Tên công ty : Công ty TNHH VN Nam Đàn Vạn An

Vị trí công việc : Trưởng phòng tài chính - kế toán

Mô tả công việc :

  • Thiết lập các thủ tục kiểm soát liên quan đến Mua sắm, Kiểm kê, Định giá và Kế toán tại Nhà máy, Chi nhánh Công ty và Cửa hàng.
  •  Thiết lập định mức nguyên vật liệu phục vụ quá trình sản xuất, kiểm soát chi phí sản xuất theo định mức nguyên vật liệu, chi phí nhân công.
  •  Kiểm soát hàng tồn kho dựa trên nhu cầu sản xuất và mức tồn kho tối thiểu.
  •  Thực hiện các thủ tục mua sắm để đảm bảo bộ phận Mua sắm tuân thủ các quy định nội bộ.
  •  Phối hợp với các bộ phận khác trong việc triển khai hệ thống ERP.
  •  Duy trì và giám sát công việc kế toán hàng ngày cũng như thực hiện các báo cáo cho HĐQT hàng tháng.
  •  Kiểm soát ngân sách, thực hiện dự báo và xử lý các khoản vay ngân hàng để duy trì vốn lưu động.


Thời gian (năm) : 2021 - Hiện tại

Tên công ty : Công ty TNHH MTV Maico Đà Lạt ( Dalat Edensee Resort & Spa - 5*)

Vị trí công việc : Kế toán trưởng

Mô tả công việc :

Đang tiếp nhận và quản lý phòng kế toán


Giới thiệu bản thân

Kính gởi: Quý doanh nghiệp và các bạn

Với kinh nghiệm hơn 15 năm làm việc chuyên môn về kế toán, thuế và tài chính tại các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Nghệ An. 8 năm kinh nghiệm làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và liên doanh trong lĩnh vực sản xuất.

7 năm kinh nghiệm với các vị trí kế toán trưởng và trưởng phòng tài chính tại các doanh nghiệp nước ngoài. Kinh nghiệm phân tích tài chính., xây dựng kế hoạch kinh doanh và triển khai hệ thống ERP cho doanh nghiệp sản xuất. Kinh nghiệm thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế và hoàn thuế GTGT, đặc biệt hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư máy móc thiết bị. 

Tại Đà lạt và khu vực khác tại tỉnh Lâm Đồng. Tôi hỗ trợ quý doanh nghiệp và các bạn các dịch vụ kế toán, gồm:

I. Dọn dẹp và xử lý sổ sách kế toán, thuế trọn gói.

II. Lập và gửi báo cáo thuế hàng tháng/ quý:

– Lập và gửi tờ thuế GTGT hàng tháng/quý
– Lập và gửi tình hình sử dụng hóa đơn tháng/quý (BC26)
– Lập và gửi tờ khai thuế TNCN Tạm tính tháng/quý

III. Thực hiện ghi chép sổ sách kế toán hàng tháng

IV. Thực hiện quyết toán thuế hàng năm

– Quyết toán thuế TNCN
– Quyết toán thuế TNDN
– Lập báo cáo tài chính năm: bảng cân đối kế toán,kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC
V. Tư vấn các văn bản liên quan đến lĩnh vực kế toán, thuế

VI. Đại diện quý doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế khi yêu cầu thanh tra, kiểm tra từ cơ quan thuế

 

Giáo viên có trình độ tương đương

Lê Văn Ánh

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Quận 9 - TP Hồ Chí Minh|TPHCM

Đánh giá :

Lê Diệu Huyền

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh|TPHCM

Đánh giá :

Phan Hiền

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Đánh giá :

Lê Vân Anh

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Quận Long Biên - Hà Nội

Đánh giá :

Thu Hương

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Bắc Ninh - Bắc Ninh

Đánh giá :

Kiều Thanh Hằng

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Huyện Sơn Tây - Hà Nội

Đánh giá :

Nguyễn Thị Dung

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Tân Yên - Bắc Giang

Đánh giá :

Nguyễn Thùy Dương

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Quận Hà Đông - Hà Nội

Đánh giá :

NGUYỄN THỊ THANH HÀ

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Biên Hòa - Đồng Nai

Đánh giá :

Võ Thị Thắm

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Lệ Thủy - Quảng Bình

Đánh giá :

Phan Thị Thanh Hoa

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Thủ Dầu Một - Bình Dương

Đánh giá :

Điêu Thị Thuý

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

Đánh giá :

Điêu Thị Thuý

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

Đánh giá :

LÊ TOÀN PHONG

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Móng Cái - Quảng Ninh

Đánh giá :

Lê Thị Lan

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Phổ Yên - Thái Nguyên

Đánh giá :

Huong Nguyen

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Quận Hà Đông - Hà Nội

Đánh giá :
;

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×
Đăng ký tư vấn x