Giáo viên Phan Hiền

Cổng đào tạo / Giáo viên Phan Hiền

Sàn kế toán chuẩn bị ra mắt MXH giành riêng cho kế toán.

Các bước chọn giáo viên

Phan Hiền

Giáo viên : Phan Hiền

Phan Hiền

Số điện thoại : *********

Email : *********

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Địa chỉ cụ thể : Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Đánh giá :

Kế toán thuế

Thời gian : Past time

Giá khóa học : 3,000,000 đ


Giới thiệu công việc làm thêm :

Mình có 25 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế, hơn 10 băm kinh nghiệm làm kế toán trưởng trong các Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, nhập khẩu, xây dựng. Đã từng nhiều lấn quyết toán thuế Kê khai thuế trong dịch vụ kế toán trọn gói: • Khai thuê môn bài hàng năm . • Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý gửi cơ quan thuế • Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm • Lập báo cáo quyết toán các loại thuế liên quan khác • Lập báo cáo tài chính • Thông báo cho doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh Các nghiệp vụ kế toán: • Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán • Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh • Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật • Hoạch toán và ghi sổ sách các chứng từ • Lập và in các loại sổ sách kế toán theo qui định * Bổ nhiệm, đứng tên kế toán trưởng cho doanh nghiệp Tư vấn, giải trình thuế: • Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế • Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện • Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu • Làm việc với công ty kiểm toán • Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện Giao nhận chứng từ và nộp các báo cáo • Nhận các chứng từ từ khách hàng. • Nộp báo cáo thuế cho cơ quan thuế • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Nội dung làm thêm :

Chi Phí là: 3.000.000đ  (tham khảo)

(giá này sẽ được điều chình sau khi khảo sát thực tế công việc)

Với kinh nghiệm làm kế toán của mình, Tôi làm  được các công việc.

Hoàn thiện hồ sơ ban đầu và phát hành hóa đơn GTGT

–   Nộp tờ khai thuế môn bài;

–   Đóng thuế môn bài;

–   Nộp mẫu 06 đăng ký chuyển đổi phương pháp khấu trừ thuế từ  trực tiếp sang khấu trừ;

–   Nộp mẫu 08 khai báo tài khoản ngân hàng;

–   Lấy kết quả chuyển đổi phương pháp khấu trừ thuế;

–   Đề nghị đặt in hóa đơn;

–   Lấy kết quả đồng ý đặt in hóa đơn;

–   Đặt in hóa đơn GTGT;

–   Phát hành hóa đơn GTGT. Lưu ý:

–   Điều kiện để được phát hành hóa đơn: Công ty có trụ sở hợp pháp, có hợp đồng thuê nhà, mượn nhà công chứng;

–   Có biển công ty;

–   Có hợp đồng lao động;

Hàng ngày tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán.

Cuối tháng lập báo cáo  thuế GTGT, thuế TNCN và nộp tiền thuế cho cơ quan thuế(nếu có).

Hàng quý làm báo cáo thuế tháng của quý đó và báo cáo quý cho thuế GTGT,thuế TNCN, thuế TNDN và báo cáo sử dụng hóa đơn.

Cuối năm lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm, báo cáo thuế TNDN quý IV và báo cáo quyết toán thuế TNCN.

Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

 Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra.

Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn Cty ,phân loại theo thuế suất .

Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn Cty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ .

Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách , tồn đọng ngân sách ,hoàn thuế của Cty .

Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở, giữa báo cáo với quyết toán.

Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới , đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.

Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh .

Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất.

Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đánh số thứ tự để dễ truy tìm , phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp đề xuất biện pháp xử lý .

Hàng tháng lập chứng từ báo cáo thuế.

Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế .

Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT ,VCNB theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.

Kiểm tra đối chiếu biên bản trả ,nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh

Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế ,soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty để cơ sở biết thực hiện.

Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng ,thu nhập doanh nghiệp ,nộp ngân sách.

Cập nhật theo dõi việc giao nhận hoá đơn (mở sổ giao và ký nhận).

Theo dõi tình hình giao nhận hoá đơn các đơn vị cơ sở.

Hàng quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.

Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở.

Đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh ,hoặc thanh huỷ theo qui định của Luật thuế hiện hành.

Khi cung cấp số liệu liên quan đến nghiệp vụ do mình phụ trách đều phải có sự đồng ý của BGĐ hoặc Kế toán Trưởng.

 

 

 

Thời gian (năm) : 1989 - 1992

Trường học : Học viện tài chính

Ngành học : Kế toán

Trình độ : Cao đằng

Trạng thái : Đã tốt nghiệp


Thời gian (năm) : 1997 - 1998

Trường học : Trường đại học kinh tế thành phố hồ chí minh

Ngành học : Kế toán

Trình độ : Đại học

Trạng thái : Đã tốt nghiệp


Thời gian (năm) : 2007 - 2011

Tên công ty : Công ty cp công nghệ hóa sinh Hà Nội

Vị trí công việc : Kế toán trưởng

Mô tả công việc :

Công ty làm về lĩnh vực sản xuất thuốc.                         

  Nhiệm vụ chính: Kế toán trưởng Công ty CP công nghệ hóa sinh Hà
Nội
Nội bộ:
- Váo hóa đơn bán hàng, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, cuối
tháng lên bảng tổng hơp công nợ, đối chiếu công nợ với khách
hàng.
- Theo dõi nhập, xuất, tồn nguyên vật liệu, thành phẩm, lập kế
hoạch nhập hàng để kịp thời phục vụ sản xuấ
- Theo dõi công nợ jphải trả. lên kế hoạch trả tiền khách hàng
- Tính giá thành sản phẩm,.
- Kiểm tra số liệu của các kế toán viên
* Thuế
- Kiểm tra tính hộp lý, hợp lệ của hóa đơn, cân đối giữa hóa
đơn đầu vào, đầu ra
- Hàng tháng tính lãi lỗ lên báo cáo kết quả kinh doanh cho
Giám đốc.
- Kê khai thuế hàng tháng, làm sổ sách, báo cáo tài chính cuối
năm, quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
- Cân đối sổ sách bên thuế
- Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của công ty
nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán
ngắn hạn.
- Duy trì khả năng thanh khoản của công ty và đảm bảo có đủ
nguồn tài chính cho công ty
- Lập hồ sơ vay Ngân hàng
- Giải ngân, theo dõi lãi vay, nợ gốc phải trả
- Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ
sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên
nghiệp.
- .Quyết toán thuế, báo cáo tài chính. Theo doi cac phần hành
kế toán, cân đối thuế, làm việc với cơ quan thuế


Thời gian (năm) : 2012 - 2016

Tên công ty : Công ty CP công nghệ sơn Vinano

Vị trí công việc : Kế toán trưởng

Mô tả công việc :

Công ty làm về lĩnh vực sản xuất sơn tường.                 

    Công ty CP công nghệ sơn Vinano
· Nội bộ:
- Váo hóa đơn bán hàng, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, cuối tháng
lên bảng tổng hơp công nợ, đối chiếu công nợ với khách hàng.
- Theo dõi nhập, xuất, tồn nguyên vật liệu, thành phẩm, lập kế
hoạch nhập hàng để kịp thời phục vụ sản xuất.
- Theo dõi công nợ jphải trả. lên kế hoạch trả tiền khách hang, Thiết
lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của công ty nhằm đảm
bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn.
Duy trì khả năng thanh khoản của công ty và đảm bảo có đủ nguồn
tài chính cho công ty
- Tính giá thành sản phẩm,.
- Kiểm tra số liệu của các kế toán viên
- Dự báo dòng tiền theo tháng
- Tính kết qủa kinh doanh hàng tháng cho Ban Lãnh Đạo, phân tích
báo cáo tài chính.
* Thuế
- Kiểm tra tính hộp lý, hợp lệ của hóa đơn, cân đối giữa hóa đơn đầu
vào, đầu ra
- Kiểm tra số liệu giữa chi tiết và tổng hợp xem có khớp nhau
- Tính gái thánh sản phẩm
- Trịch khấu hao tài sản, công cụ dụng cụ.
- Hàng tháng tính lãi lỗ lên báo cáo kết quả kinh doanh cho Giám
đốc.
- Kê khai thuế hàng tháng, làm sổ sách, báo cáo tài chính cuối năm,
quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
- Cân đối sổ sách bên thuế
- Làm việc với cơ quan bảo hiểm
- Lập hồ sơ vay Ngân hàng
- Giải ngân, theo dõi lãi vay, nợ gốc phải trả
- Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ
sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên
nghiệp.
- .Quyết toán thuế, báo cáo tài chính. Theo doi cac phần hành
kế toán, cân đối thuế, làm việc với cơ quan thuế


Thời gian (năm) : 2017 - 2018

Tên công ty : Công ty tnhh sản xuất và thương mại hóa chất sơn MT

Vị trí công việc : Kế toán trưởng

Mô tả công việc :

Công ty làm về sản xuất sơn ô tô và nhập khẩu sơn của Đức về bán.                     

  * Phụ trách phòng kế toán của công ty
Nội bộ:
- Kiểm soát số liệu chi tiêt của nhân viên xem có khớp với số liệu
tổng hợp không?
- Hàng tháng tổ chức kiểm kê hàng hóa nhập, xuất, tồn nguyên vật
liệu, thành phẩm xem có khớp giữa sổ sách và thực tế không, nếu
hàng hóa bị thất thoát, tìm nguyên nhân thất thoát, quy rách nhiệm
cá nhân bồi thường thiệt hại, lập kế hoạch nhập hàng để kịp thời
phục vụ sản xuất.
- Kiểm soát công nợ jphải trả. lêa n kế hoạch trả tiền khách hang,
Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của công ty nhằm
đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn
hạn. Duy trì khả năng thanh khoản của công ty và đảm bảo có đủ
nguồn tài chính cho công ty - Kiểm soát công nợ phải thu, đôn đốc
thu hồi công nợ khách hàng, yêu càu kế toán viên lên danh sách
công nợ, phán loại khách hàng.
- Tính giá thành sản phẩm,.
- Kiểm tra số liệu của các kế toán viên
- Dự báo dòng tiền theo tháng
- Tính kết qủa kinh doanh hàng tháng cho Ban Lãnh Đạo, phân tích
báo cáo tài chính.
* Thuế
- Kiểm tra tính hộp lý, hợp lệ của hóa đơn, cân đối giữa hóa đơn đầu
vào, đầu ra
- Kiểm tra số liệu giữa chi tiết và tổng hợp xem có khớp nhau
- Tính gái thánh sản phẩm
- Trịch khấu hao tài sản, công cụ dụng cụ.
- Hàng tháng tính lãi lỗ lên báo cáo kết quả kinh doanh cho Giám
đốc.
- Kê khai thuế hàng tháng, làm sổ sách, báo cáo tài chính cuối năm,
quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
- Cân đối sổ sách bên thuế, cân đối đầu ra, đầu vào
- Làm việc với cơ quan bảo hiểm
- Lập hồ sơ vay Ngân hàng
- Giải ngân, theo dõi lãi vay, nợ gốc phải trả
- Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ
sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên
nghiệp.
- .Quyết toán thuế, kiểm tra số liệu kê khai thuế có đúng không,
làm báo cáo tài chính cuối năm. Theo doi cac phần hành kế toán,
cân đối thuế, làm việc với cơ quan thuế


Thời gian (năm) : 2006 - 2006

Tên công ty : XN vật liệu hóa chất - Công ty điện tử tin học hóa chất

Vị trí công việc : Phụ trách phòng kế toán

Mô tả công việc :

Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại và xây dựng

Xí nghiệp knh doanh sản xuất, xây dựng, xuất nhập khẩu, phòng kế
toán có 10 người
Nhiệm vụ chính
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu của kế toán viên với số liệu kế toán
tổng hợp có khớp nhau,
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ, kiểm tra việc kê khai
thuế hàng tháng,. kiểm tra các định khoản của kế toán viên..cuối
tháng tính khấu hao tài sản cố định, chi phí ngắn hạn, chi phí dài
hạn, tính lãi, lỗ, cuối năm lên báo cáo tài chính., cân đối thuế.
- Lập hồ sơ vay Ngân hàng
- Kiểm kê kho, tài sản, công cuj, dụng cụ định kỳ.
- Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ
sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và
chuyên nghiệp.
- .Quyết toán thuế, báo cáo tài chính. Theo doi cac phần hành
kế toán, làm việc với cơ quan thuế
 


Thời gian (năm) : 2000 - 2005

Tên công ty : Công ty cp thương mại đầu tư và phát triển khoáng sản - cục địa chất

Vị trí công việc : Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc :

Nhiệ m vụ chính
- Theo dõi chi phí NVL nhập xuất tại công trình
- Theo dõi chi phí CCDC và tính khấu hao TSCĐ tại công trình
- Theo dõi khối lượng, giá trị thầu phụ thi công
- Giải chi sổ quỹ công trình
- Phối hợp với Kế toán thầu phụ theo dõi chi phí công trình
- Làm các biên bản nghiệm thu công trình, theo dõi công nợ phải
thu, phải trả.
- Tập hợp các hóa đơn đầu vảo, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ
của hóa đơn, dựa vào dự toán để lấy hóa đơn đầu vào.
- Hàng tháng kê khai thuế, vào sổ sách, cuối năm làm báo cáo
tài chính.


Thời gian (năm) : 1994 - 1999

Tên công ty : Cty TNHH DP Việt Cường

Vị trí công việc : Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc :

Nhiệm vụ chính: Kế toán tổng hợp
- Viết hóa đơn bán hang, vào sổ kho, công nợ khách hang.
- Nhập hang hóa đầu vào, vào tiền mặt, tiền gửi ngân hang.
- Cuối tháng tính lãi, lỗ nộp ban Giám đốc.
- Cùng với thủ kho kiểm kê hang hóa xem có khớp với sổ kho.
- Kê khai thuế hang tháng, Nhập số liệu vào sổ sách. Cuối năm
làm báo cáo tài chính, cân đối sổ sách sao cho nộp thuế hợp lý
nhất.
 


Giới thiệu bản thân

Tôi có 25 năm làm kế toán, từ chi tiết đến tổng hợp, đã từng làm trong các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, thương mại, thành thạo kê khai thuế, báo cáo tài chính cuối năm, từng làm kế toán trưởng hơn 10 năm, đã 5 lần quyết toán thuế. Kê khai thuế trong dịch vụ kế toán trọn gói:

• Khai thuê môn bài hàng năm.

• Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý gửi cơ quan thuế

• Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm

• Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm

• Lập báo cáo quyết toán các loại thuế liên quan khác

• Lập báo cáo tài chính

• Thông báo cho doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh Các nghiệp vụ kế toán

: • Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán

• Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh

• Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật

• Hoạch toán và ghi sổ sách các chứng từ

• Lập và in các loại sổ sách kế toán theo qui định

• Bổ nhiệm, đứng tên kế toán trưởng cho doanh nghiệp Tư vấn, giải trình thuế:

• Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

• Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện

• Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu

• Làm việc với công ty kiểm toán

• Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện Giao nhận chứng từ và nộp các báo cáo:

• Nhận các chứng từ từ khách hàng

. • Nộp báo cáo thuế cho cơ quan thuế

• Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Giáo viên có trình độ tương đương

Lê Văn Ánh

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Quận 9 - TP Hồ Chí Minh|TPHCM

Đánh giá :

Lê Diệu Huyền

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh|TPHCM

Đánh giá :

Lê Vân Anh

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Quận Long Biên - Hà Nội

Đánh giá :

Thu Hương

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Bắc Ninh - Bắc Ninh

Đánh giá :

Kiều Thanh Hằng

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Huyện Sơn Tây - Hà Nội

Đánh giá :

Nguyễn Thị Dung

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Tân Yên - Bắc Giang

Đánh giá :

Nguyễn Thùy Dương

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Quận Hà Đông - Hà Nội

Đánh giá :

NGUYỄN THỊ THANH HÀ

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Biên Hòa - Đồng Nai

Đánh giá :

Võ Thị Thắm

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Lệ Thủy - Quảng Bình

Đánh giá :

Phan Thị Thanh Hoa

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Thủ Dầu Một - Bình Dương

Đánh giá :

Điêu Thị Thuý

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

Đánh giá :

Điêu Thị Thuý

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

Đánh giá :

LÊ TOÀN PHONG

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Móng Cái - Quảng Ninh

Đánh giá :

Lê Thị Lan

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Phổ Yên - Thái Nguyên

Đánh giá :

Huong Nguyen

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Quận Hà Đông - Hà Nội

Đánh giá :

Vũ Thị Nguyên

Lĩnh vực : Công ty sản xuất

Địa chỉ : Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Đánh giá :
;

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×
Đăng ký tư vấn x