Giáo viên Lê Xuân Minh

Cổng đào tạo / Giáo viên Lê Xuân Minh

Các bước chọn giáo viên

Lê Xuân Minh

Giáo viên : Lê Xuân Minh

Lê Xuân Minh

Số điện thoại : *********

Email : *********

Lĩnh vực : Công ty xây dựng

Địa chỉ : Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Địa chỉ cụ thể : Chung cư VOV, Lương Thế Vinh Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đánh giá :

Đang cập nhập thông tin

Thời gian (năm) : 2011 - 2015

Trường học : Đại học Điện Lực

Ngành học : Kế toán

Trình độ : Tốt nghiệp đại học

Trạng thái : Đã tốt nghiệp


Thời gian (năm) : 2016 - 2020

Tên công ty : Công ty CP Xây lắp và Phát triển thương mại HD

Vị trí công việc : Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc :

Kế toán ngân hàng, kế toán tổng hợp:

 Đối chiếu kiểm tra công nợ phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của hồ sơ, chứng từ trước khi thanh toán, kiểm soát và báo cáo dòng tiền cho các lãnh đạo công ty.

 Làm hồ sơ hạn mức, vay vốn ngân hàng, giải toả tiền tạm ứng, theo dõi dư nợ vay ngân hàng v.v... Giải trình các số liệu với ngân hàng.  Làm các loại bảo lãnh dự thầu, thanh toán, tạm ứng, thực hiện hợp đồng, bảo hành công trình xây dựng, L/C mua hàng nhập khẩu v.v....  Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày trên phần mềm kế toán.

 Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hoá đơn đầu vào, xuất hoá đơn đầu ra, kê khai thuế GTGT, cân đối thuế GTGT đầu ra đầu vào hàng tháng.

 Kiểm soát nhập, xuất, tồn kho công trình xây dựng, phân bổ công cụ dụng cụ, khấu hao TSCĐ…

 Lập bảng chấm công, bảng tính lương hàng tháng, làm bảng lương, hồ sơ nhân công, hợp đồng lao động, đăng ký giảm trừ gia cảnh phục vụ công tác quyết toán thuế TNCN.

 Giải quyết các thủ tục, hồ sơ BHXH cho người lao động: Báo tăng, giảm, chốt sổ BHXH, tính chi phí và nộp BHXH hàng tháng.

 Theo dõi doanh thu, chi phí từng công trình thi công, tính chi phí dở dang cuối kỳ, tổng hợp lãi lỗ từng công trình báo cáo kết quả HĐ SX KD.

 Cuối năm, kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, kết chuyển số dư các tài khoản, tham gia lập các tờ khai thuế TNCN, TNDN và các báo cáo tài chính gửi cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm …

 Lập báo cáo quản trị, báo cáo tài chính nội bộ gửi ban lãnh đạo công ty


Thời gian (năm) : 2020 - 2022

Tên công ty : Công ty CP Tập đoàn PC1

Vị trí công việc : Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc :

Kế toán tổng hợp: Công ty CP Tập đoàn PC1 (Mã chứng khoán: PC1)

 Đối chiếu kiểm tra công nợ phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp, công nợ cá nhân CBCNV công ty kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của hồ sơ, chứng từ trước khi thanh toán, kiểm soát và báo cáo dòng tiền cho các lãnh đạo công ty.

 Lập báo cáo dòng tiền, cân đối dòng tiền, nguồn tiền thanh toán, lập kế hoạch tài chính báo cáo ban lãnh đạo Công ty

 Lập báo cáo công nợ phải thu, đôn đốc đòi tiền thu hồi công nợ khách hàng.

 Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày trên phần mềm kế toán, hạch toán chi phí, doanh thu, tính giá vốn công trình. Theo dõi doanh thu, chi phí từng công trình thi công, tính chi phí dở dang cuối kỳ, tổng hợp lãi lỗ từng công trình báo cáo kết quả HĐ SX KD.

 Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hoá đơn đầu vào, xuất hoá đơn đầu ra, kê khai thuế GTGT, cân đối thuế GTGT đầu ra đầu vào hàng tháng.

 Kiểm soát nhập, xuất, tồn kho công trình xây dựng, phân bổ công cụ dụng cụ, khấu hao TSCĐ…

 Lập bảng chấm công, bảng tính lương hàng tháng, làm bảng lương, hồ sơ nhân công, hợp đồng lao động, đăng ký giảm trừ gia cảnh phục vụ công tác quyết toán thuế TNCN.

 Giải quyết các thủ tục, hồ sơ BHXH cho người lao động: Báo tăng, giảm, chốt sổ BHXH, tính chi phí và nộp BHXH hàng tháng.

 Cuối năm, kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, kết chuyển số dư các tài khoản, tham gia lập các tờ khai thuế TNCN, TNDN và các báo cáo tài chính gửi cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm …

 Lập báo cáo quản trị, báo cáo tài chính nội bộ gửi ban lãnh đạo công ty.


Giới thiệu bản thân

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, đã có trên 6 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp.
Ưu điểm: Nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm chỉ, ham học hỏi, cầu tiến, luôn muốn cải thiện thu nhập và nâng cao bản thân

Giáo viên có trình độ tương đương