Kế toán dịch vụ: Trịnh Thị Phương

- Thành thạo báo cáo thuế, báo cáo tài chính

- Kinh nghiệm làm các loại hình: thương mại, sản xuất, dịch vụ.

- Làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với sở kế hoạch và đầu tư

 

3/2010 - 8/2015

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGỌC PHÁT

Vị trí: Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc:

+ Hạch toán chi tiết và tổng hợp các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày

+ Thu thập, hạch toán và lưu trữ hóa đơn chứng từ kế toán

+ Làm báo cáo thuế tháng

+ Làm báo cáo tài chính năm

+ Giao dịch với cơ quan thuế, ngân hàng, bảo hiểm, các đối tác của doanh nghiệp

+ Đối chiếu thu hồi công nợ

+ In sổ sách, sắp xếp lưu trữ chứng từ kế toán kết thúc năm tài chính 

   + Các công việc khác theo chỉ đạo của giám đốc

3/2010 - 8/2015

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGỌC PHÁT

Vị trí: Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc:

+ Hạch toán chi tiết và tổng hợp các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày

+ Thu thập, hạch toán và lưu trữ hóa đơn chứng từ kế toán

+ Làm báo cáo thuế tháng

+ Làm báo cáo tài chính năm

+ Giao dịch với cơ quan thuế, ngân hàng, bảo hiểm, các đối tác của doanh nghiệp

+ Đối chiếu thu hồi công nợ

+ In sổ sách, sắp xếp lưu trữ chứng từ kế toán kết thúc năm tài chính 

             + Các công việc khác theo chỉ đạo của giám đốc

9/2015 - 7/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA GỖ AUSTDOOR

Vị trí: Kế toán thanh toán

Mô tả công việc:

+ Theo dõi, hạch toán công nợ tạm ứng và thanh toán toàn công ty

+ Kiểm tra đối chiếu nhập kho vật tư hoàn thiện chứng từ thanh toán, hoàn ứng

+ Thực hiện thủ tục thanh toán các khoản công nợ

+ Hạch toán chi phí, công nợ phần dịch vụ mua ngoài

+ Kiểm tra và hạch toán chi phí tiền lương, bảo hiểm

+ Giao dịch ngân hàng: rút tiền, nộp tiền, uỷ nhiệm chi thanh toán (tại quầy, banking)

+ Làm báo cáo thuế tháng: thuế giá trị gia tăng, thuế TNCN

+ Hạch toán thu chi tiền mặt và tiền gửi ngân hang

+ Làm báo cáo tuần: lập kế hoạch thanh toán tuần, báo cáo công việc

+ Sắp xếp lưu trữ chứng từ kế toán phát sinh theo từng tháng: phiếu thu, phiếu chi, sổ phụ ngân hàng, báo cáo thuế

8/2016 - 8/2018

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BÁCH KHOA HÀ NỘI

Vị trí: Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc:

+ Tập hợp hoá đơn chứng từ kế toán

+ Hạch toán xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày

+ Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ....v.v

+ Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu chi tiết và tổng hợp

+ Tập hợp chi phí, phân bổ và tính giá thành

+ Kiểm tra chi tiết các tài khoản phát sinh

+ Cuối tháng hạch toán lương, bảo hiểm

+ Phối hợp với bộ phận kinh doanh làm hồ sơ quyết toán, đôn đốc thu hồi công nợ

+ In sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp và lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

+ Làm báo cáo quý: thuế GTGT,TNCN

+ Lập báo cáo năm: báo cáo tài chính, quyết toán TNDN, TNCN

+ Giao dịch với cơ quan thuế, bảo hiểm, ngân hàng và các tổ chức khác khi cần thiết

+ Các công việc khác theo chỉ đạo của ban giám đốc

10/2018 - 3/2020

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ TB HYDRO VIỆT NAM

Vị trí: Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc:

+ Thiết lập và kiểm tra quy trình thu chi, chứng từ chi tiền mặt - chuyển khoản ngân hàng.

+ Theo dõi tình hình công nợ: Kiểm tra báo cáo công nợ phải thu - phải trả, lập kế hoạch thu hồi nợ và thanh toán nợ hàng tháng.

+ Định kỳ tổng hợp hóa đơn chứng từ, cân đối hóa đơn doanh thu và chi phí, tổng hợp lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.

+ Phân tích tài chính, lập kế hoạch tài chính ngắn hạn, kế hoạch ngân sách thu chi hàng tuần.

+ Tính lương, bảo hiểm theo dõi tình hình tăng giảm lao động, đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

2005 - 2008

Đại học công nghiệp hà nội

Ngành học : Kế toán doanh nghiệp

Trình độ : : Cao đằng

Trạng thái : đã tốt nghiệp

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x