Kế toán dịch vụ: TRẦN THỊ MINH CHIÊN

TRẦN THỊ MINH CHIÊN

Sinh năm: 1991

SĐT: 0703.728.449

mail: minhchien0606@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN QUỐC TẾ &CÔNG TY TNHH SOHO NỮU
ƯỚC
T12.2023 - Nay
Kế toán trưởng
Công ty có doanh số năm 2023 khoảng 500 tỉ:
• Cung cấp sắt thép cuộn mạ kẽm nóng
• Cung cấp rượu nhập khẩu
• Thiết bị làm đẹp nhập khẩu.
CÁC CÔNG VIỆC:
+ Tài chính:
• Lên kế hoạch tài chính theo tuần, tháng, quý và nửa năm.
• Làm việc với các tổ chức tín dụng TP bank, BIDV, Vietin bank, trao đổi về
hạn mức, lãi suất.. điều kiện hợp đồng tín dụng để sử dụng tài sản, nguồn
vay, hạn mức tốt nhất.
• Cân đối thu chi để tránh xảy ra mất thanh khoản.
+ Kế toán: Quản lý 6 bạn kế toán viên
• Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và xử lí công việc/nghiệp vụ của kế toán
viên bao gồm: nhập, xuất, thu, chi, theo dõi công nợ phải thu, phải trả,
TCSĐ, CCDC, ...
• Kiểm tra tính hợp lý, điều khoản thanh toán, tỉ lệ thanh toán trong hợp
đồng bán ra, mua vào.
• Trực tiếp kiểm tra, phê duyệt các Đề nghị thanh toán/tạm ứng, thanh quyết
toán của nhân viên, Nhà cung cấp, chi phí hành chính...
• Kiểm tra lương, BHXH..
• Kiểm tra và tiến hành nộp các loại báo cáo thuế theo tháng/năm.
• Thực hiện báo cáo, công việc theo yêu cầu của cấp trên.
CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH MIỀN TÂY
Trưởng Phòng Tài Chính- Kế toán.T03.2018 - T10.2023Công ty Miền Tây có doanh số mỗi năm khoảng 300 tỉ:
• Chuyên thực hiện các dự án xây lắp kho lạnh lên đến 80 tỉ/dự án. Vật tư
chính 90% là nhập khẩu. (chiến 70% doanh số)
• Mua máy móc tạo thành cụm máy bán thương mại. (Chiếm 30% doanh số)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ LẠNH MIỀN NAM
• Bán thiết bị nhỏ lẻ, doanh số khoảng 5 tỉ/năm
CÁC CÔNG VIỆC:
+ Tài chính:
• Lên kế hoạch tài chính theo tuần, tháng, quý và nửa năm.
• Tham mưu đề xuất phương án huy động vốn bao gồm (Vay theé chấp, tính
chấp, vay theo dự án...) đảm bảo tài chính hoạt động sản xuất cho công
ty.
• Thực hiện phân tích, đánh giá tình hình tài chính của Công ty trong năm.
Tiếng anh
Giao tiếp
Quản lý
Phân tích số liệu
Làm việc nhóm
Giải quyết vấn đề
SỞ THÍCH
● du lịch
● Chạy bộ
• Làm việc với các tổ chức tín dụng, trao đổi về hạn mức, lãi suất.. điều kiện
hợp đồng tín dụng để sử dụng tài sản, nguồn vay, hạn mức tốt nhất.
• Cân đối thu chi để tránh xảy ra mất thanh khoản, tránh rơi vào nợ xấu, tối
ưu chi phí lãi vay.
Kiểm kiểm, thực hiện các loại bảo lãnh hợp đồng bao gồm (bảo lãnh thực hiện
hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh bảo hành...)
+ Kế toán: Quản lý 5 bạn kế toán viên
• Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và xử lí công việc/nghiệp vụ của kế toán
viên bao gồm: nhập, xuất, thu, chi, theo dõi công nợ phải thu, phải trả,
TCSĐ, CCDC, khoản mục chi phí cho từng dự án và cả công ty.
• Kiểm tra tính hợp lý, điều khoản thanh toán, tỉ lệ thanh toán trong hợp
đồng bán ra, mua vào.
• Trực tiếp kiểm tra, phê duyệt các Đề nghị thanh toán/tạm ứng, thanh quyết
toán của nhân viên, Nhà cung cấp, tiền hoa hồng cho khách, chi phí hành
chính...
• Kết hợp với phòng dự án theo dõi tiến độ dự án để đề xuất mua hàng hợp lí
và tiến hành thu tiền theo tiến độ hợp đồng.
• Kiểm tra lương, BHXH..
• Kiểm tra và tiến hành nộp các loại báo cáo thuế theo tháng/quý, báo cáo
thống kê xây dựng...
• Cân đối chi phí, thuế, các khoản phải nộp cho cơ quan nhà nước.
• Trực tiếp làm báo cáo tài chính năm, tính lãi lỗ dự án, tính lãi lỗ của công ty.
Dựa vào lãi lỗ tư vấn cho Sếp chi thưởng cho các phòng ban, ...
• Đề xuất các quy chế, kiểm soát tài chính hiệu quả.
• Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế về việc thanh tra thuế: chuẩn bị, cung
cấp sổ sách, chứng từ, tài liệu ... và trình bày, giải thích, đấu tranh với cơ
quan thuế.
• Thực hiện báo cáo, công việc theo yêu cầu của cấp trên.
Đào tạo nhân viên:
• Đào tạo bên trong: Hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho kế
toán để mỗi người đều có thể làm được tổng hợp, vị trí nào cũng có thể làm
được.
• Đào tạo bên ngoài: Dựa vào năng lực của cá nhân và xét điều kiện cần thiết
thì có thể Đề Xuất cho BGĐ cử đào tạo tại cá trung tâm bên ngoài.
Xây dựng quy trình, biểu mẫu và kiểm soát quy trình:
- Xây dựng các quy trình: Quy trình thanh toán, Quy trình Quyết toán tạm
ứng, Quy trình xuất kho, quy trình ghi sổchứng từ…
- Xây dựng các biểu mẫu theo quy trình: Thu, chi, nhập, xuất, Đề nghị thanh
toán, Đề nghị tạm ứng, Yêu cầu xuấthàng…
- Kiểm tra, giám sát thực hiện quy trình của Doanh nghiệp
Kết quả công việc:
• Thực hiện quyết toán thuế 5 năm với chi cục thuế quận Gò Vấp và 2 năm
với chi cục thuế quận 12.
• Thành tích: 3 năm nhân viên xuất sắc liên tiếp: năm 2019, 2020. 2021
CÔNG TY TNHH EDISON HCM
Kế toán trưởngT04/2017 - 03/2018
Công ty có 100% vốn đầu tư của Nhật bản, làm về lĩnh vực công nghệ thông
tin.
CÔNG VIỆC:
Thực hiện thu chi hằng ngày
- Quản lý, sao lưu trữ chứng từ
- Tính lương, BHXH, Thưởng hiệu quả công việc…
- Tính lãi lỗ theo dự án, theo tháng, quý, năm.
- Làm báo cáo cho công ty Nhật hàng ngày.
- Lập báo cáo tài chính năm
- Làm báo cáo cho các ban ngành.
- Làm việc với đơn vị kiểm toán
- Làm việc với cơ quan thuế Quận Tân Bình quyết toán 3 năm.
công ty tnhh sx- tm tân á đà nẵng
Kế toán thuế-> Kế toán tổng hợp08/2013 - 03.2017Công ty con của Tập Đoàn Tân Á Đại Thành: chuyên về các sản phẩm năng
lượng
mặt trời, bồn nước, máy nước nóng, máy lọc nước… Cty quản lýcác chi nhánh
kéo dài từ Quảng Bình đến Phú Yên, tổng cộng có 13 chi nhánh.
CÔNG VIỆC:
+ Giai đoạn 1: Kế toán thuế:
- Xuất hóa đơn bán hàng, xuất phiếu xuất kho kiêm lệnh vận chuyển nội bộ.
- Làm việc với Tập đoàn để lấy hóa đơn vào tương ứng.
- Tập hợp hóa đơn đầu ra, đầu vào của 13 chi nhánh và Công ty.
- Tiến hành hạch toán.
- Lên báo cáo thuế hàng tháng/quý
- Tính lương thuế.
- Làm việc với cơ quan BHXH, Liên đoàn lao động: Đăng ký lao động, khai hồ
sơ BHXH bao gồm tăng giảm, chế độ Thai sản, ốm đau…
- Xây dựng định mức sản xuất, tính giá thành thuế.
+ Giai đoạn 2: Kế toán tổng hợp
- Kiểm tra các Đề nghị thanh toán và trình Giám đốc.
- Kiểm tra công nợ thực tế của khách hàng 13 chi nhánh, kiểm tra đối chiếu
công nợ.
- Tham gia tính toán, kiểm soát chương trình khuyến mãi, chương trình chiết
khấu thanh toán, chiết khấu sản lương…
- Tiến hành kiểm kê, kiểm đếm
- Chốt số liệu, gửi báo cáo cho Tập Đoàn hàng ngày, hàng tháng, năm.
- Báo cáo tài chính hợp nhất của 13 chi nhánh và 1 Công ty: Vì 13 chi nhánh
hoạch toán phụ thuộc.(Nội bộ và Thuế)
- Làm lại sổ sách Thuế cũ của chi nhánh và Công ty.
- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế Quận Liên Chiểu bao gồm: Cung cấp, giải
trình số liệu, tiếp đoàn.
- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế của Huyện Tuy Phước- Bình Đinh, của Cục
thuế Huế, Cơ quan thuế Quận Đông Hà TP Quảng Trị, Cơ quan thuế TP Tam Kỳ
tỉnh Quảng Nam, và cơn quan thuế của Quảng Ngãi.
- Trực tiếp làm việc với Cơ quan thị trường vào kiểm tra thanh tra tại công ty.
- Trực tiếp sửa chữa sổ sách tiếp Thị Trường, Thanh tra BHXH, Tiếp Liên Đoàn
lao động của TP Đà Nẵng.
THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC:
• Được kết nạp cổ đông quản lý thuộc TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH vào
năm 2015
 

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Chứng chỉ hoàn thành khóa học BCTC Hợp nhất
Chứng chỉ quản lý cấp trung
Chứng chỉ CFO- Giám đốc tài chính
Chứng chỉ Kế toán Trưởng
Chứng chỉ tin học B, Chứng tiếng anh B
 

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x