Danh sách các buổi học miễn phí.

Tất cả các buổi học được đào tạo Online qua ứng dụng Zoom. Sàn kế toán sẽ chi trả chi phí để các khóa học được diễn ra thường xuyên và liên tục.

Sau khi đăng ký thành công các buổi học, ứng viên sẽ được tham gia vào trong Group của khóa học đó. Tất cả những thông tin của khóa học và giáo viên sẽ có trong Group đó.

Yêu cầu đối với tất cả học viên:

1. Có tinh thần cầu tiến ham học hỏi   2. Nghiêm túc trong công việc học tập   3. Lắng nghe và có sự phản hồi với giáo viên để đạt kết quả tốt nhất

Giáo viên : Lê Thanh Phong

Thời gian học : 30/04/2021 0/30

Văn phòng đại diện của Sàn kế toán tại 63 tỉnh thành

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×